Aktivnosti

Datum dogodka

Ime dogodka

O dogodku

26.8.2019

Strokovni posvet: Priprava NEPN in izzivi energetske tranzicije

18.4.2019

Medgeneracijsko sodelovanje za ohranitev našega planeta

18.3.2019

Predhodno posvetovanje in dialog o Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu Slovenije

priloga

27.11.2018

Prva električna žarnica na Slovenskem je zasvetila v Mariboru na Grajskem trgu

priloga

12.11.2018

Informativni dnevi o pametnih števcih ter priključevanju na omrežje

Sporočilo za javnost

17.9.2018

Teden mobilnosti v sodelovanju z MOM

 

7.9.2018

Energetska podjetja podravske regije so predstavila stališča o Energetskem konceptu Slovenije 

28.5.2018

Posvet: Elektroenergetika v programih političnih strank

7.5.2018

Posvet: Dopolnitve k predlogu Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvirja in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

 

4.5.2018

Naravoslovni dan SERŠ

 

23.4.2018

Ob Svetovnem dnevu Zemlje: Nove tehnologije za vse generacije ohranjajo planet

22.2.2018

Posvet: Energetski koncept Slovenije - dokument  v razgrnitvi

4.1.2018

Posvet: Energetski koncept Slovenije

Sporočilo za javnost