Merilni laboratorij

Merilni laboratorij deluje v okviru podjetja Elektro Maribor d.d. od leta 2006. Ustanovljen je z namenom izvajanja kontrol in overitev obračunskih meril električnih števcev in merilnih transformatorjev, ki služijo za obračun električne energije. Laboratorij deluje kot akreditiran kontrolni organ. S strani Urada RS je pridobil imenovanje za samostojno izvajanje overitev meril. Storitve kontrole in overitev meril  izvajamo v prostorih merilnega laboratorija in na terenu z mobilnim merilnim laboratorijem (MML). Smo neodvisni in nepristranski ter strokovno usposobljeni. Zagotavljamo sledljivost meritev ter jasnost in pravilnost poročanja o rezultatih kontrole.

Za vas izvajamo:
- kontrolo in overitev števcev električne energije,
- kontrolo in overitev merilnih transformatorjev,
- preskus dodatnih funkcij števcev električne energije,
- servis in kontrolo merilnih naprav.

Kontakti:
Sprejemna pisarna
telefon: 02 22 00 490

e-pošta: info.laboratorij@elektro-maribor.si

Vodja merilnega laboratorija
Sašo Vukadinović
telefon: 02 22 00 480

e-pošta: saso.vukadinovic@elektro-maribor.si

Predstavnik sistema vodenja
Sašo Vukadinović
telefon: 02 22 00 480

e-pošta: saso.vukadinovic@elektro-maribor.si

Naslov:

Merilni laboratorij, Veselova ulica 6,

2000 Maribor