Reprezentativni sindikat

Ludvik Bauer, sindikalni zaupnik OE Murska Sobota, predsednik

Andrej Zemljič, sindikalni zaupnik OE Gornja Radgona, podpredsednik

Jurij Tretjak, sindikalni zaupnik Uprave, član

Zvonko Črešnik, sindikalni zaupnik OE Ptuj, član

Jožef Roškar, sindikalni zaupnik SE Maribor, član

Boštjan Pušnik, sindikalni zaupnik OE Slovenska Bistrica, član

Denis Šiško, sindikalni zaupnik SE Ljutomer, član

Mitja Ploj, sindikalni zaupnik OE Maribor z okolico, član

Lea Klemenčič Strniša, sindikalna zaupnica, Energija plus, d.o.o., članica

Maja Ul, sindikalna zaupnica, OVEN Elektro Maribor, d.o.o., članica

Kontakt: sindikat.sde@elektro-maribor.si