Za uporabnike

Naša naloga je zagotavljanje najboljšega možnega servisa za uporabnike omrežja in dobavitelje. Na območju Elektro Maribor imamo 225 tisoč uporabnikov (odjemalcev in proizvajalcev), servisiramo pa 11 dobaviteljev električne energije.

Letno distribuiramo 2,3 TWh električne energije, proizvodnja razpršenih virov pa znaša 344 GWh. V sistem naprednega merjenja imamo vključenih že 99,9 % vseh merilnih mest. Prvi investicijski cikel izgradnje naprednega merilnega sistema (NMS) je pri uporabnikih omrežja na nizki napetosti, pri katerih se moč ne meri, tako zaključen.

V obdobju, ki prihaja, bo trg z električno energijo še bolj tesno povezan s pametnimi omrežji, razpršenimi viri, novimi tehnologijami, e-mobilnostjo, digitalizacijo in e-poslovanjem ter internetom stvari. To pomeni, da bodo uporabniki dobili še aktivnejšo vlogo.