Objave

Finančni koledar 2024 (marec 2024)

Javna objava finančnih podatkov za družbo Elektro Maribor d.d. (september 2023)

Finančni koledar javnih objav 2023 (julij 2023)

Obvestilo o korekciji finančnega koledarja 2023 (junij 2023)

Dopolnitev odgovora v zvezi s postavljenim vprašanjem na 29. skupščini delničarjev družbe Elektro Maribor d.d. (marec 2023)

Finančni koledar 2023 (februar 2023)

Dopolnitev odgovora v zvezi s postavljenim vprašanjem na skupščini družbe Elektro Maribor d.d. (avgust 2022)

Pojasnilo v zvezi s postavljenim vprašanjem na skupščini delničarjev družbe Elektro Maribor d.d.

Odgovor na vprašanje predsednika Društva Mali delničarji, g. Rajka Stankovića

Finančni koledar 2022 (december 2021)

Finančni koledar 2021 (december 2020)

Izredna revizija (marec 2020)

Finančni koledar 2020 (december 2019)

Finančni koledar 2019 (februar 2019)

Obvestilo delničarjem družbe Elektro Maribor d.d. o odkupu lastnih delnic (oktober 2018)

Javni poziv zainteresirani delničarjem družbe Elektro Maribor d.d. k posredovanju predlogov za član nominacijske komisije(februar 2018)

Obvestilo delničarjem družbe Elektro Maribor d.d. o odkupu lastnih delnic (december 2017)

Obvestilo delničarjem družbe Elektro Maribor d.d. o odkupu lastnih delnic in vabilo k prodaji (december 2017)

Informacije o poteku odkupa lastnih delnic družbe Elektro Maribor d.d. v letu 2017 (junij 2017)

Informacije o poteku odkupa lastnih delnic družbe Elektro Maribor d.d. v letu 2017 (maj 2017)

Javni poziv zainteresirani delničarjem družbe Elektro Maribor d.d. k posredovanju predlogov za član nominacijske komisije (marec 2017)

Informacije o odkupu lastnih delnic v letu 2016 (januar 2017)

Informacija o poteku odkupa lastnih delnic družbe Elektro Maribor d.d. (december 2016)

Pravila o nakupu, prodaji in ceni za lastne delnice (november 2016)

Program odkupa lastnih delnic družbe (november 2016)

Obvestilo delničarjem družbe Elektro Maribor d.d. o odkupu lastnih delnic in vabilo k prodaji (november 2016)

Obvestilo delničarjem družbe Elektro Maribor d.d. o odkupu lastnih delnic (november 2016)

Obvestilo delničarjem o odkupu lastnih delnic (oktober 2016)

Prenos delnic iz registrskega računa pri KDD na trgovalni račun (avgust 2016)

Sporazum o izplačilu nagrade ob zaključku koledarskega leta 2015 (december 2015)

Sporazum o določitvi regresa za letni dopust za leto 2015 (maj 2015)

Sporazum o izplačilu nagrade ob zaključku koledarskega leta 2014 (december 2014)

Aneks št. 16 k Podjetniški kolektivni pogodbi (december 2014)

Odprti javni poziv za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d. (oktober 2014) Javni poziv v pdf. Javni poziv v doc.

Sporazum o spodbujanju izhodiščnih plače za mesec julij 2014 (julij 2014)

Sporazum o določitvi regresa za letni dopust za leto 2014 (maj 2014)

Aneks št. 15 k Podjetniški kolektivni pogodbi (december 2013)

Sporazum o spodbujanju izhodiščnih plače za mesec julij 2013 (julij 2013)

Sporazum o določitvi regresa za letni dopust za leto 2013 (junij 2013)

Odprti javni poziv zainteresiranim strokovnjakom in posameznikom, da preusnažajo svoje prijavo za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d. (maj 2013) Javni poziv v pdf. Javni poziv v doc.

Javni poziv zainteresirani delničarjem družbe Elektro Maribor d.d. k posredovanju predlogov za član nominacijske komisije (april 2013)

Kot navaja Priporočilo 8,8 objavljamo (v celotnem besedilu) za družbo/Skupino zavezujoče kolektivne pogodbe oziroma dogovore s predstavniki delavcev, ki se na delo vnašajo na plačilo.

Aneks št. 14 k Podjetniški kolektivni pogodbi (april 2013)

Sporazum o poravnavi obveznosti iz naslova podjetniške kolektivne pogodbe Elektro Maribor d.d. (april 2013)

Sporazum o spodbujanju izhodiščnih plače za mesec april 2013 (april 2013)

Aneks št. 13 k Podjetniški kolektivni pogodbi (december 2012)

Aneks št. 12 k Podjetniški kolektivni pogodbi (november 2012)

Aneks št. 11 k Podjetniški kolektivni pogodbi (september 2012)

Aneks št. 10 k Podjetniški kolektivni pogodbi (december 2011)

Aneks št. 9 k Podjetniški kolektivni pogodbi (junij 2011)

Aneks št. 8 k Podjetniški kolektivni pogodbi (december 2010)

Aneks št. 7 k Podjetniški kolektivni pogodbi (december 2009)

Aneks št. 6 k Podjetniški kolektivni pogodbi (december 2008)

Aneks št. 5 k Podjetniški kolektivni pogodbi (december 2007)

Aneks št. 4 k Podjetniški kolektivni pogodbi (junij 2007)

Aneks št. 3 k Podjetniški kolektivni pogodbi (oktober 2005)

Aneks št. 2 k Podjetniški kolektivni pogodbi (november 2004)

Aneks št. 1 k Podjetniški kolektivni pogodbi (oktober 2004)

Podjetniška kolektivna pogodba (april 2004)