Ljutomer: Elektro Maribor namenil sredstva humanitarnim organizacijam

Ljutomer, 30. 8. 2023 – Elektro Maribor je v Ljutomeru  nadaljeval letošnji cikel že tradicionalne pomoči humanitarnim organizacijam na oskrbnem območju družbe. Tudi v Ljutomeru sta donacijo prejeli lokalni humanitarni organizaciji, ki bosta sredstva namenili predvsem za prehranske pakete, plačila položnic, za šolske potrebščine in pomoč starejšim.

Družba Elektro Maribor letos že dvanajstič s humanitarnimi organizacijami, ki delujejo na oskrbnem območju družbe, pomaga najbolj ranljivim posameznikom in družinam.

Letošnji cikel pomoči je družba pričela v Gornji Radgoni, nadaljevala na Ptuju, v Murski Soboti in Slovenski Bistrici.. Današnji donaciji, vsako v vrednosti po 1.800 EUR, ki so jo podelili v Ljutomeru, pa sta namenjeni Rdečemu križu Slovenije - Območnemu združenju Ljutomer in Župnijski Karitas Ljutomer.

Miran Đuran, direktor Storitvene enote Ljutomer, Elektro Maribor, je ob tem povedal: »Storitvena enota Ljutomer izvaja predvsem investicijski del ter vzdrževanje distribucijskega omrežja. Nekaj storitev opravlja tudi za trg predvsem za industrijo – izgradnja transformatorskih postaj ter izgradnjo javne razsvetljave. Z območno enoto Gornja Radgona skrbimo za omrežje ter zanesljivo oskrbo prebivalstva z električno energijo.

Havarije, ki so letos zajele celotno območje Slovenije, so na področju Apaške doline povzročile nemalo nevšečnosti in veliko škode. Predvsem je bil zelo močan veter, s poplavami smo se manj soočali. Storitvena enota Ljutomer je nudila pomoč pri odpravljanju škode na omrežju. Ponekod so ljudje bili več dni brez dostopa do električne energije, vendar so z razumevanjem sprejeli naše delo.

Z donacijami, ki jih vsako leto namenimo humanitarnim organizacijam, izkazujemo družbeno odgovornost lokalnemu okolju.«

Predstavniki organizacij, ki so prejele donacije, so o odločitvi o porabi sredstev pojasnili:

Goran Merica, vodja Župnijske Karitas Ljutomer: »Vsake donacije smo zelo veseli. Z doniranimi sredstvi bomo pomagali ranljivim skupinam, ki najbolj potrebujejo pomoč. Prejemniki pomoči so izredno hvaležni za vso pomoč. Poslanstvo, ki ga opravljamo, prinaša zadovoljstvo. Pomagamo tistim, ki pomoč potrebujejo tako s paketi hrane, plačilom položnic, za šolske potrebščine in še kaj.

Sodelujemo in povezujemo se tudi z Lions klubom in Rdečim križem. Že 30 let zapored organiziramo dobrodelno prireditev, s katero pridobimo tudi donacije. Letos smo del sredstev namenili tudi nakupu aparata za paliativno oskrbo.

Za vašo donacijo se vam zahvaljujemo in smo veseli, da se vsako leto spomnite na nas.«

Ga. Silva Duh, predsednica Območnega združenja Rdečega križa Ljutomer: »Rdeči križ Ljutomer prav tako pomaga ranljivim skupinam ljudi, med drugim tudi upokojencem, ki ostanejo samo, enostarševskim družinam ter ljudem, ki so pomoči potrebni. Pomoč nudimo v obliki prehranskih paketov, plačil položnic ter tudi za poravnavo šolskih obveznosti za otroke. Del sredstev namenimo tudi za naravne katastrofe, kot so požari, poplave, potresi. Ugotavljamo, da prosilci potrebujejo več sredstev, kot so jih v preteklosti, saj so stroški vedno večji. V zadnjih letih se je število prosilcev povečalo, zato so vsa sredstva, ki jih pridobimo, vedno uporabljena za pomoč ranljivim skupina.

V imenu Rdečega križa se vam zahvaljujemo za donirana sredstva in vašo pripravljenost pomagati ljudem. »

In še naš skupen poziv: Pomagajte kadar lahko in koliko lahko. Skupaj gre lažje.