Dodatne meritve

Dodatne meritve, ki jih ponujamo:

  • Kontrola indukcijskih in statičnih števcev pri realnih razmerah (odjemno mesto).

  • Merjenje kvalitete električne energije.

  • Merjenje napetostnih in tokovnih nesimetrij.

  • Merjenje zagonskih tokov.

  • Merjenje nihanj, upadov in prekinitev napetosti.

  • Merjenje, analiziranje in simuliranje višjeharmonskih in medharmonskih napetostni ter tokovnih komponent.

  • Preizkus delovanja komunikacijskih vmesnikov.

  • Odkrivanje motenj DLC/PLC komunikacij.

  • Termografija elektroinštalacij.

 

Splošni pogoji poslovanja ML


Kontakt:


Sprejemna pisarna
telefon: 02 22 00 490
e-pošta: info.laboratorij@elektro-maribor.si

Vodja kontrolnega organa
Iztok Bračko
telefon: 02 22 00 491
e-pošta: iztok.bracko@elektro-maribor.si