Izdali smo Predstavitev družbe Elektro Maribor

V novi izdaji sedaj že tradicionalne publikacije Predstavitev družbe Elektro Maribor d.d. so predstavljeni pomembnejši vidiki izvajanja dejavnosti distribucije električne energije in izvajanja naprednih elektroenergetskih storitev, rezultati poslovanja družbe in strukturiranost njenih deležnikov. 

Kot je zapisano v uvodu, Elektro Maribor uspešno posluje v pogosto zelo kompleksnih okoliščinah naraščajočih potreb sodobnih uporabnikov, vedno bolj intenzivnih in pogostih izrednih vremenskih razmer ter zahtevne regulacije dejavnosti. Dobri rezultati poslovanja družbe Elektro Maribor, o katerih govori publikacija, so rezultat skrbnega in uspešnega dela sedanje generacije zaposlenih in to na trdnih temeljih, ki so jih postavile prejšnje generacije.