Elektro Maribor z novo Strategijo trajnostnega razvoja do konca leta 2029 med najsodobnejše družbe v Sloveniji

Nadzorni svet družbe Elektro Maribor soglasno potrdil Strategijo trajnostnega razvoja, ki v osrednjo vlogo pri »zelenem prehodu« postavlja elektrodistribucijo.

(Maribor, 15. marec 2024) – Doseganje ključnih strateških ciljev na področju zelenega prehoda je odvisno od modernizacije in prilagoditve elektrodistribucijskega omrežja potrebam uporabnikov in učinkovitemu vključevanju sodobnih energetskih rešitev. Nova Strategija trajnostnega razvoja družbe Elektro Maribor 2024 - 2028 postavlja temelje za izvedbo investicij v nadgradnjo in modernizacijo omrežja. Z izjemno dinamiko se v zadnjih letih dogajajo spremembe, ki jih že ali pa jih še bomo občutili vsi uporabniki; vse od novega sistema obračunavanja cen, novega tarifnega sistema, pospešene modernizacije omrežja kot odgovor na izzive prihodnosti povezane z vključevanjem OVE (obnovljivih virov energije) v distribucijsko omrežje, ponudbe novih energetskih storitev, novih načinov ogrevanja s toplotnimi črpalkami, e-mobilnosti, pa do drugačnih potreb uporabnikov z domačimi polnilnicami za električna vozila ter hranilniki električne energije.

Ob sprejetju nove Strategije trajnostnega razvoja družbe Elektro Maribor je predsednica uprave, Tatjana Vogrinec Burgar, povedala: »Skupaj z nadzornim svetom, ki je soglasno potrdil novo strategijo, in predvsem z vsemi sodelavkami in sodelavci, s katerimi bomo z našim delom dosegali cilje iz strategije, smo stopili na novo pot razvoja Elektra Maribor. To bo pot, ki bo sledila tehnološko sodobnemu in digitaliziranemu elektroenergetskemu sistemu. Omogočal bo vključevanje novih tehnologij, naprednih storitev, prožnosti ter zagotavljal kakovostno oskrbo vseh naših uporabnikov z električno energijo. Odporen bo na naravne katastrofe, fizične in kibernetske napade. Skupaj ga bomo razvijali in vzdrževali za dobro naših uporabnikov, z minimalnimi okoljskimi vplivi, dostopnim in transparentnim delom za dobro uporabnikov ter z racionalnimi izvedbami investicij in vzdrževanja«.

Strategija trajnostnega razvoja Elektra Maribor temelji na strateških usmeritvah, ki v ospredje postavljajo udejanjanje trajnostnega razvoja, razvoj zanesljivega in učinkovitega trajnostnega elektrodistribucijskega distribucijskega sistema in vodenje ter razvoj človeškega kapitala v zdravem in motivacijskem delovnem okolju. Na podlagi nedavno sprejete Strategije bo družba izvedla potrebne procese in aktivnosti, da bodo transparentno in učinkovito upravljali varen, zanesljiv in napreden trajnosten distribucijski sistem. Cilj je uspešno poslovanje in razvoj širšega družbenega okolja, kjer deluje Elektro Maribor.

Z uspešnim predrugačenjem družbe, ki v osredje postavlja modernizacijo in sodobno upravljanje ter razvoj omrežja, želijo postati ena najuglednejših gospodarskih družb v regiji. S povečanim obsegom investicij, v naslednjem letu je načrtovana izvedba za več kot 50 milijonov novih projektov še več pa v prihodnjih letih, bodo še bolj zanesljivo povezali sistem distribucije z uporabniki, ki jim bo tako omogočen dostop do visokokakovostnih storitev.

Moderen energetski distribucijski sistem bo opravljal vlogo platforme zelenega prehoda in energetske transformacije širše družbe. Do leta 2029 se bo v primerjavi z letom 2023 povečala priključna moč proizvedene električne energije iz 378 MW na 880 MW. Prav tako se bo povečal odjem električne energije v distribucijskem sistemu s 3.362 MW na 3.652 MW. Zaradi izboljšanja odpornosti omrežja na vremenske vplive, se po povečal delež podzemnih  vodov (pokablenost) omrežja iz dobrih 54 % v letu 2022 na skoraj 58 % v letu 2028. Naprednost in spoznavnost omrežja se bo do leta 2028 povečala na skupno 1019 vgrajenih merilnih centrov (iz 600 glede na leto 2023) ter pokritost avtomatizacije z daljinsko vodenimi merilnimi mesti na 7,6 %, glede na vsa ločilna mesta v srednje napetostnem omrežju oz. glede na 6,8 % v letu 2023.