Zaposlovanje

Družba Elektro Maribor d.d. zaposluje v skladu z veljavnimi predpisi na osnovi izkazanih potreb delovnih procesov v družbi.

Zasledujemo cilj umeščanja ustreznega kadra na ustrezna delovna mesta pri čemer upoštevamo politiko raznolikosti ter dosledno upoštevamo prepoved diskriminacije delavcev.

12.4.2024 Razpis za prosto delovno mesto:  referent za tehnično dokumentacijo (Gornja Radgona)

12.4.2024 Razpis za prosto delovno mesto: referent za vzdrževanje (Gornja Radgona)

12.4.2024 Razpis za prosto delovno mesto: referent za odjemalce (Slovenska Bistrica)

12.4.2024 Razpis za prosto delovno mesto: referent za soglasja (Slovenska Bistrica)

12.4.2024 Razpis za prosto delovno mesto: strojnik (Slovenska Bistrica)

12.04.2024 Razpis za prosto delovno mesto: administrator (Slovenska Bistrica)

4.4.2024 Razpis za prosto delovno mesto: Monter 3

4.4.2024 Razpis za prosto delovno mesto: Monter 2

4.4.2024 Razpis za prosto delovno mesto: Voznik-strojnik

4.4.2024 Razpis za prosto delovno mesto: Samostojni referent za javna naročila (Maribor)

4.4.2024 Razpis za prosto delovno mesto: Samostojni finančno-računovodski referent (Murska Sobota)

3.4.2024 Razpis za prosto delovno mesto: energetik analitik (Uprava)

3.4.2024 Razpis za prosto delovno mesto: samostojni inženir za telekomunikacije (Maribor)

27.3.2024 Razpis za prosto delovno mesto: samostojni referent za vzdrževanje (Maribor)

19.3.2024 Razpis za prosto delovno mesto: vodja gradenj (Uprava)

19.3.2024 Razpis za prosto delovno mesto: samostojni finančno računovodski referent (Maribor)

8.3.20204 Razpis za prosto delovno mesto: inženir števčnih meritev (Ptuj)

6.3.2024 Razpis za prosto delovno mesto: Vodja gradenj zahtevnih objektov (Maribor)

23.1.2024 Razpis za prosto delovno mesto: referent za odjemalce (Ptuj)

23.1.2024 Razpis za prosto delovno mesto: načrtovalec omrežja 2 (Maribor)

23.1.2024 Razpis za prosto delovno mesto: referent za soglasja (Maribor)

23.1.2024 Razpis za prosto delovno mesto: administrator (Maribor)

21.12.2023 Razpis za prosto delovno mesto: pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto

18.12.2023 Razpis za prosto delovno mesto: inženir procesnega vodenja

29.11.2023 Razpis za prosto delovno mesto: pomožni delavec (Maribor in Ljutomer)

29.11.2023 Razpis za prosto delovno mesto: gradbeni delavec (Maribor in Ljutomer)

29.11.2023 Razpis za prosto delovno mesto: strojnik (Maribor in Ljutomer)

29.11.2023 Razpis za prosto delovno mesto: samostojni finančno-računovodski referent, določen čas - nadomeščanje (Maribor)

29.11.2023 Razpis za prosto delovno mesto: samostojni finančno-računovodski referent, določen čas (Maribor)

29.11.2023 Razpis za prosto delovno mesto: samostojni finančno-računovodski referent, nedoločen čas (Maribor)

23.11.2023 Razpis za prosto delovno mesto: monter 3

23.11.2023 Razpis za prosto delovno mesto: monter 2

23.11.2023 Razpis za prosto delovno mesto: voznik strojnik

9.10.2023 Razpis za prosto delovno mesto: informatik

27.9.2023 Razpis za prosto delovno mesto: referent za odjemalce

5.9.2023 Razpis za prosto delovno mesto: administrator

5.9.2023 Razpis za prosto delovno mesto: namestnik vodje službe pravo in kadri

25.8.2023 Razpis za prosto delovno mesto: inženir števčnih meritev

17.8.2023 Razpis za prosto delovno mesto: inženir števčnih meritev

14.7.2023 Razpis za prosto delovno mesto: inženir števčnih meritev

14.7.2023 Razpis za prosto delovno mesto: referent za soglasja

14.7.2023 Razpis za prosto delovno mesto: samostojni referent za soglasja

13.7.2023 Razpis za prosto delovno mesto: skladiščnik

19.6.2023 Razpis za prosto delovno mesto: monter 3

19.6.2023 Razpis za prosto delovno mesto: gradbeni delavec

19.6.2023 Razpis za prosto delovno mesto: gradbeni referent

19.6.2023 Razpis za prosto delovno mesto: monter 2

19.6.2023 Razpis za prosto delovno mesto: pomožni delavec

19.6.2023 Razpis za prosto delovno mesto: strojnik

19.6.2023 Razpis za prosto delovno mesto: voznik strojnik

5.6.2023 Razpis za prosto delovno mesto: projektant 1

25.5.2023 Razpis za prosto delovno mesto: referent za soglasja, Maribor

8.5.2023 Razpis za prosto delovno mesto: samostojni inženir za telekomunikacije

19.4.2023 Razpis za prosta delovna mesta: skladiščnik 

19.4.2023 Razpis za prosta delovna mesta: referent za odjemalce

19.4.2023 Razpis za prosto delovno mesto: referent za odjemalce

31.3.2023 Razpis za prosta delovna mesta: monter 2

31.3.2023 Razpis za prosta delovna mesta: monter 3

21.3.2023 Razpis za prosto delovno mesto: poslovni sekretar

8.3.2023 Razpis za prosto delovno mesto: poslovni sekretar

14.12.2022 Razpis za prosto delovno mesto: poslovni sekretar

18.11.2022 Razpis za prosto delovno mesto: samostojni kadrovski referent

18.11.2022 Razpis za prosta delovna mesta: voznik strojnik

18.11.2022 Razpis za prosta delovna mesta: monter 2

18.11.2022 Razpis za prosta delovna mesta: monter 3

17.11.2022 Razpis za prosto delovno mesto: samostojni inženir za telekomunikacije

17.11.2022 Razpis za prosto delovno mesto: razvijalec - analitik

25.10.2022 Razpis za prosta delovna mesta: referent za soglasja

26.8.2022 Razpis za prosto delovno mesto: referent za vzdrževanje

16.8.2022 Razpis za prosto delovno mesto: projektant 1

16.8.2022 Razpis za prosto delovno mesto: odgovorni projektant

7.7.2022 Razpis za prosto delovno mesto: referent za dostop

28.6.2022 Razpis za prosto delovno mesto: monter 3

16.6.2022 Razpis za prosto delovno mesto: poslovni sekretar

10.3.2022 Razpis za prosto delovno mesto: samostojni referent za odjemalce

31.1.2022 Razpis za prosto delovno mesto: gradbeni delavec

31.1.2022 Razpis za prosto delovno mesto: kovinar

31.1.2022 Razpis za prosto delovno mesto: strojnik

31.1.2022 Razpis za prosto delovno mesto: monter 3

31.1.2022 Razpis za prosto delovno mesto: pomožni delavec

31.1.2022 Razpis za prosto delovno mesto: voznik strojnik

31.1.2022 Razpis za prosto delovno mesto: projektant 2

13.12.2021 Razpis za prosto delovno mesto: gradbeni delavec

13.12.2021 Razpis za prosto delovno mesto: strojnik

13.12.2021 Razpis za prosto delovno mesto: monter 2

3.12.2021 Razpis za prosto delovno mesto: skladiščnik - glavno skladišče

18.11.2021 Razpis za prosto delovno mesto: referent za soglasja

15.11.2021 Razpis za prosto delovno mesto: samostojni inženir števčnih meritev

5.11.2021 Razpis za prosto delovno mesto: poslovni sekretar Slov.Bistrica

5.11.2021 Razpis za prosto delovno mesto: poslovni sekretar Maribor

5.8.2021 Razpis za prosto delovno mesto: referent za soglasja

3.8.2021 Razpis za prosto delovno mesto: pomožni delavec

3.8.2021 Razpis za prosto delovno mesto: monter 3

2.7.2021 Razpis za prosto delovno mesto: skladiščnik

2.7.2021 Razpis za prosta delovna mesta: voznik - strojnik

2.7.2021 Razpis za prosto delovno mesto: referent za odjemalce

2.7.2021 Razpis za prosta delovna mesta: strojnik

20.5.2021 Razpis za prosto delovno mesto: načrtovalec omrežja 2

19.5.2021 Razpis za prosto delovno mesto: razvijalec - analitik

6.5.2021 Razpis za prosta delovna mesta: pomožni delavec

6.5.2021 Razpis za prosto delovno mesto: gradbeni delavec

6.5.2021 Razpis za prosta delovna mesta: voznik strojnik

6.5.2021 Razpis za prosta delovna mesta: monter 3

23.3.2021 Razpis za prosto delovno mesto: skladiščnik

23.3.2021 Razpis za prosto delovno mesto: inženir števčnih meritev

3.3.2021 Razpis za prosto delovno mesto: samostojni referent za splošne in kadrovske zadeve

3.3.2021 Razpis za prosto delovno mesto: projektant 2 - Inženiring

28.1.2021 Razpis za prosto delovno mesto: obdobne zaposlitve januar 2021 - Samostojni kovinar

28.1.2021 Razpis za prosta delovna mesta: obdobne zaposlitve januar 2021 - Voznik strojnik

28.1.2021 Razpis za prosta delovna mesta: obdobne zaposlitve januar 2021 - Strojnik

28.1.2021 Razpis za prosta delovna mesta: obdobne zaposlitve januar 2021 - Pomožni delavec

28.1.2021 Razpis za prosta delovna mesta: obdobne zaposlitve januar 2021 - Monter 3

28.1.2021 Razpis za prosta delovna mesta: obdobne zaposlitve januar 2021 - Kovinar

28.1.2021 Razpis za prosta delovna mesta: obdobne zaposlitve januar 2021 - Gradbeni delavec

22.1.2021 Razpis za prosti delovni mesti: samostojni inženir laboratorijskih  meritev

8.12.2020 Razpis za prosti delovni mesti: Vodja gradenj zahtevnih objektov

16.11.2020 Razpis za prosto delovno mesto: voznik strojnik

16.11.2020 Razpis za prosto delovno mesto: monter 2

14.10.2020  Razpis za prosto delovno mesto: vodja gradenj zahtevnih objektov

10.7.2020 Razpis za prosto delovno mesto: samostojni referent za soglasja

8.6.2020 Razpis za prosta delovna mesta projektne zaposlitve junij 2020. pomožni delavec

8.6.2020 Razpis za prosta delovna mesta projektne zaposlitve junij 2020: voznik strojnik

8.6.2020 Razpis za prosta delovna mesta projektne zaposlitve junij 2020: monter strojnik

8.6.2020 Razpis za prosta delovna mesta projektne zaposlitve junij 2020: monter 3

21.5.2020 Razpis za prosto delovno mesto: projektant 1

23.4.2020 Razpis za prosto delovno mesto: voznik strojnik

23.4.2020 Razpis za prosto delovno mesto: monter 3

23.4.2020 Razpis za prosto delovno mesto. pomožni delavec

23.4.2020 Razpis za prosto delovno mesto: kovinar

2.3.2020 Razpis za prosto delovno mesto: projektant 1

24.1.2020 Razpis za prosta delovna mesta: monter 2

24.1.2020 Razpis za prosto delovno mesto: Inženir za podatkovne baze

14.1.2020 Razpis za prosta delovna mesta projektne zaposlitve marec 2020: monter 3

14.1.2020 Razpis za prosta delovna mesta projektne zaposlitve marec 2020: voznik strojnik

14.1.2020 Razpis za prosta delovna mesta projektne zaposlitve marec 2020: samostojni kovinar

14.1.2020 Razpis za prosta delovna mesta projektne zaposlitve marec 2020: pomožni delavec

14.1.2020 Razpis za prosta delovna mesta projektne zaposlitve marec 2020: kovinar

14.1.2020 Razpis za prosta delovna mesta projektne zaposlitve marec 2020: gradbeni delavec

6.12.2019 Razpis za prosto delovno mesto: finančno računovodski referent

26.11.2019 Razpis za prosto delovno mesto: samostojni finančno računovodski referent

1.10.2019 Razpis za prosta delovna mesta: poslovni sekretar, samostojni referent za splošne in kadrovske zadeve

7.8.2019  Razpis za prosta delovna mesta: poslovni sekretar

25.7.2019 Razpis za prosta delovna mesta: referent za soglasja

30.5.2019 Razpis za prosta delovna mesta projektne zaposlitve: pomožni delavec

30.5.2019 Razpis za prosta delovna mesta projektne zaposlitve: monter

30.5.2019 Razpis za prosto delovno mesto projektne zaposlitve: strojnik

29.3.2019 Razpis za prosta delovna mesta projektne zaposlitve: monter 3, pomožni delavec, strojnik

29.3.2019 Razpis za Direktorja odvisnih družb Energija plus d.o.o. in Oven d.o.o.

5.3.2019 Razpis za prosta delovna mesta: skladiščnik, samostojni referent za splošne in kadrovske zadeve, poslovni sekretar

21.1.2019 Razpis projektne zaposlitve

21.1.2019 Razpis za prosta delovna mesta: samostojni finančno-računovodski referent, poslovni sekretar in referent za odjemalce

18.1.2019 Razpis projektne zaposlitve