Ponudba nizkonapetostnih tokovnih merilnih transformatorjev

Po konkurenčnih cenah ponujamo nizkonapetostne tokovne merilne transformatorje razredov točnosti 0.2, 0.2S, 0.5, 0.5S, 1 in 3. Nizkonapetostni tokovni merilni transformatorji proizvajalca VIKODEK ustrezajo vsem zahtevam iz predpisov:

  • Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne transformatorje za električne števce (Uradni list RS, št. 30/02 in 28/06).

  • Pravilnik o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti (Uradni list RS, št. 72/01, 53/07 in 79/13).

  • SIST EN 60044-1:2001 Instrument transformers - Part 1: Current transformers (Merilni transformatorji – 1. del: tokovni transformatorji).

  • SIST EN 61869-1:2009 Instrument transformers - Part 1: General requirements (Merilni transformatorji – 1. del: splošne zahteve).

  • SIST EN 61869-2:2013 Instrument transformers - Part 2: Additional requirements for current transformers (Merilni transformatorji – 2. del: dodatne zahteve za tokovne transformatorje).

Kontakt:

Sprejemna pisarna
telefon: 02 22 00 490
e-pošta: info.laboratorij@elektro-maribor.si

Vodja merilnega servisa
Tomaž Kolar
telefon: 02 22 00 493
e-pošta: tomaz.kolar@elektro-maribor.si