Pametni števci

Sistem naprednega merjenja

V Elektru Maribor smo prvi investicijski cikel izgradnje naprednega merilnega sistema (NMS) pri uporabnikih omrežja na nizki napetosti, pri katerih se moč ne meri, uspešno zaključili.

Sistem naprednega merjenja je osnovni gradnik pametnih omrežij. V Elektru Maribor sistem naprednega merjenja že več let gradimo v okviru AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure) projekta. Vanj je vključenih že več kot 225 tisoč merilnih mest. Skupni delež merilnih mest, vključenih v sistem daljinskega merjenja, znaša že 99,9 %.

Sistem naprednega merjenja prinaša številne pozitivne učinke tako za uporabnike omrežja, kot tudi za dobavitelje in operaterja distribucijskega omrežja. Zaradi manjšega odjema in izgub v omrežju in s tem povezanega nižjega ogljičnega odtisa je pomemben tudi pozitivni učinek za okolje.

Prednosti sistema naprednega merjenja

Vabimo vas, da obiščete tudi YouTube kanal Elektro Maribor, kjer so na voljo izobraževalne vsebine na temo sistema naprednega merjenja.