Ogrevanje

  • Zatesnjene okenske in vratne špranje prihranijo približno 6 %, zaprte rolete ponoči pa do 15 % toplotne energije, ki uhaja skozi okna oziroma vrata.

  • Če temperaturo prostorov znižamo od 23 °C na 20 °C, prihranimo pri stroških za kurjavo približno 20 %.

  • Prijetne in zdrava temperatura v dnevnih prostorih je od 18-20 °C, v nočnih od 16-18 °C, v kopalnici pa od 22- 24 °C.

  • Toplotne izgube skozi neizolirane zunanje stene znašajo do 50 %, stroški dobre izolacije pa le majhen delež vseh gradbenih stroškov.