Napredne merilne naprave

Napredni merilni sistemi, imenovani tudi pametni števci, so temeljni gradniki pametnih omrežij. Napredno merjenje omogoča kvalitetnejše podatke zaradi daljinskega odčitavanja, merjenje več tarif ter izvajanje ukrepov prilagajanja odjema in upravljanje z rabo energije, možnost daljinskega odklopa in omejevanja moči, hitrejše odkrivanje napak in s tem zmanjšanje izgub v omrežju, možnost povezave z merjenjem rabe drugih energentov.

Konec leta 2018 je bilo v sistem daljinskega odčitavanja vključenih 166.736 oziroma 76 % merilnih mest. Nevključenih je bilo še 51.258 oziroma 24 % merilnih mest.