Energija

Prevzeta energija

Prevzeta energija iz prenosnega omrežja in od proizvodnih virov je leta 2022 znašala 2.385 GWh. 

Vsa energija v sistemu, to je prevzem iz prenosnega omrežja in proizvodnih virov, je bila za 1,4 % manjša, kot v letu 2021.

Distribuirana energija

Distribuirana energija je v letu 2022 znašala 2.282 GWh, kar je za 1,4 % manj kot v letu 2021. Odjem na SN je bil za 1,4 % manjši, poslovni odjem na NN za 3 % večji, odjem gospodinjstev pa za 4,1 % manjši kot v letu 2021.