Energija

Prevzeta energija

Prevzeta energija iz prenosnega omrežja in od proizvodnih virov je leta 2020 znašala 2.303.282 MWh, kar je  3,4 % manj kot leto pred tem. Iz prenosnega omrežja je bilo prevzeto 1.962.393 MWh (5 % manj kot leto pred tem). 

 

Distribuirana energija

Odjem vseh uporabnikov na SN (1 kV ÷35 kV), gospodinjstev in ostalih uporabnikov na NN je leta 2020 znašal 2.197.131 MWh, kar je 3,6 % manj kot leto pred tem, kar je posledica ohlajanja gospodarstva zaradi epidemije COVID-19.