Distribucijsko omrežje

Distribucijsko omrežje je priključeno na prenosno omrežje preko RTP (razdelilno-transformacijskih postaj). Sestavljajo ga TP (transformatorske postaje) in električni vodi različnih napetostnih nivojev (110 kV, 1-35 kV ter 0,4 kV), ki so namenjeni razdeljevanju električne energije končnim odjemalcem. Na distribucijsko omrežje so priključeni tudi manjši proizvajalci električne energije.