Omrežje

Elektro Maribor d.d. je lastnik elektrodistribucijske infrastrukture na svojem oskrbnem območju in izvaja storitve v skladu z Energetskim zakonom EZ-1.

Kot izvajalec dejavnosti distribucijskega operaterja električne energije smo odgovorni za obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega sistema električne energije na oskrbovalnem območju Elektra Maribor, za medsebojne povezave z drugimi sistemi in za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti in zanesljivosti distribucijskega sistema za zadovoljitev razumnih potreb po distribuciji in kakovosti električne energije.