Začetek aktivacij za izravnavo sistema

S tem tednom bomo začeli tudi z drugo vrsto aktivacij v projektu Premakni porabo, ki so namenjene pomoči pri izravnavi sistema. Tudi za to potrebo bomo koristili skupno 50 ur aktivacij, ki pa se bodo v treh segmentih razlikovale od dosedanjih:

Aktivacija nima obračunskih posledic. To pomeni, da v času aktivacije ne bo obračunana kritična konična tarifa, ampak standardna tarifa. Razumemo in tudi ne pričakujemo, da se boste lahko odzvali ob vsaki aktivaciji (morda vas ne bo doma, morda ne boste mogli izklopiti), zato te aktivacije ne bodo obračunane po kritični konični tarifi. Pričakujemo pa, da bomo lahko ob analizi aktivacij videli, da ste se v nekaterih primerih odzvali, kar vam prinese skupno nadomestilo v projektu v višini 25 €.
• Izravnava sistema je potrebna ob nepredvidenih dogodkih kot so izpadi elektrarn, ki pa seveda niso napovedljivi. Zato obvestila o aktivaciji ne moremo napovedati dan vnaprej ampak le 15 minut vnaprej. Zelo nas zanima, v kakšni meri bo to vplivalo na vaš odziv.
• Ob nepredvidenih dogodkih ELES običajno potrebujem dlje kot 1 uro (vendar ne več kot 4 ure). Zato bo trajanje nekaterih aktivacij daljše od ene ure, ker nas zanima, kakšna bo razlika v vašem odzivu ob različno dolgih aktivacijah. Zato bo število aktivacij manjše, število ur pa enako kot v primeru kritične konične tarife.

Ker je čas najave aktivacije zelo kratek, bodo ključna predvsem SMS obvestila. Obvestila po elektronski pošti bodo le informativne narave. Še enkrat se vam lepo zahvaljujemo za vaše sodelovanje. Upamo, da vam ne povzročamo preveč motenj, verjamemo pa, da lahko s sodelovanjem pridobimo vsi.