Video: Prednosti sistema naprednega merjenja

Na območju družbe Elektro Maribor poteka projekt zamenjave števcev električne energije s pametnimi števci. Namen projekta je izgradnja naprednega merilnega sistema, ki je osnovni gradnik pametnih omrežij. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

 

V skladu z zakonodajo bodo v sistem naprednega merjenja najkasneje do konca leta 2025 vključena vsa merilna mesta. V družbi Elektro Maribor bomo ta cilj dosegli že prej. Uvedba naprednega merjenja poteka na celotnem geografskem območju, ki ga pokriva Elektro Maribor in je za uporabnika brezplačna. Izgradnja sistema naprednega merjenja je za uporabnike distribucijskega omrežja električne energije, elektrodistribucijska podjetja in širše družbeno okolje izjemnega pomena. Z investicijo vzpodbujamo aktivnejše prilagajanje razmeram na trgu, koristi pa so deležni vsi uporabniki.