V sistem naprednega merjenja smo uspešno vključili že 61 % merilnih mest

Ob koncu leta 2016 smo uspeli število merilnih mest, vključenih v sistem naprednega merjenja, povečati že na 132.552, kar predstavlja 61 % vseh merilnih mest na oskrbnem območju Elektra Maribor. S sistemom naprednega merjenja je pokritih že 1.182 transformatorskih postaj.


V letu 2017 bomo v sistem naprednega merjenja vključili še vsaj dodatnih 11.000 merilnih mest. Tako bomo povečali vključenost merilnih mest za vsaj 8 %, transformatorskih postaj pa za cca. 15 %.


Najkasneje do konca leta 2025 pa bodo v sistem naprednega merjenja vključena vsa merilna mesta, kar je v skladu z Uredbo o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije.


Sistem naprednega merjenja prinaša številne pozitivne učinke tako za uporabnike omrežja, kot tudi za dobavitelje in operaterja distribucijskega omrežja. Zaradi manjšega odjema in izgub v omrežju in s tem povezanega nižjega ogljičnega odtisa je pomemben tudi pozitivni učinek za okolje.