V prvih treh mesecih intenzivna rast odjema in povečanje obračunske moči

Distribuirana energija je v obdobju od januarja do marca 2017 znašala 599 GWh, kar je za 3,9 % več od načrtovanega in za 4,2 % več kot v enakem obdobju preteklega leta. Distribuirana energija je v obravnavanem obdobju najvišja v zgodovini podjetja.

Realizacija obračunske moči je za 1,2 % večja od načrtovane in za 1 % večja od lanske.

Opazna je zelo intenzivna rast odjema v odjemni skupini industrije na srednji napetosti (+4,3 %) in še bolj v gospodinjskem odjemu (+5,5 %).

Medtem, ko so na oboje v precejšnji meri vplivale tudi nizke temperature v začetku leta, pa je pomembno gibanje na področju obračunske moči. Povečanje obračunske moči na industrijskem odjemu na nizki napetosti za 4,7 % kaže na intenzivno ponovno rast industrijskih zmogljivosti.