Strokovni posvet o Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu Slovenije

VABILO

 

Akademija distribucije Elektro Maribor Vas vljudno vabi na

 

STROKOVNI POSVET:

Predhodno posvetovanje in dialog o Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu Slovenije

 

Strokovni posvet bo

v ponedeljek, 18. marec 2019 ob 11. uri,

v prostorih Akademije distribucije Elektro Maribor, Majcigerjeva 23, Maribor

 

 

 

 

NAMEN

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z medresorsko delovno skupino pripravilo Osnutek Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije (osnutek cNEPN), ki temelji na že pripravljenih strokovnih podlagah ter sprejetih dolgoročnih in srednjeročnih strateških, akcijskih in poročevalskih dokumentih, ki so vsi tudi javno dostopni. http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/nacionalni-energetski-in-podnebni-nacrt/dogodki-predhodno-posvetovanje/.

Zaradi pomena cNEPN želimo s strokovnim posvetom prispevati k javnemu posvetovanju in dialogu glede osnutka dokumenta in sicer  na osnovi poglobljene razprave ter priprave strokovnih predlogov za kvaliteten razvojni dokument.

 

VSEBINA in zakaj se udeležiti posveta

Izhodišča za razpravo: ali predlog dokumenta upošteva vse usmeritve ter nacionalne posebnosti okoljevarstva in energetike.  Ali so deležniki   enakomerno upoštevani ( viri, mreža, energenti, aktivni odjemalec, podjetja.…)  ali lahko govorimo o brezogljični družbi in aktivnih uporabnikih (ljudje, podjetja)  energetike. Ali so podnebni cilji in zaveze ter ukrepi  sprejemljivi, usklajeni in uresničljivi.

 

 

AKTIVNI UDELEŽENCI POSVETA in okrogla miza:

 1. Elektro Maribor d.d.
 2. MZI, državni sekretar za energetiko
 3. IJS, Inštitut Jožef Štefan
 4. SODO, Operater distribucijskega omrežja d.o.o.
 5. DEM, Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
 6. FERI, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
 7. Energetika MB d.o.o.
 8. Alpe Adria Green
 9. ZEG, Zveza ekoloških gibanj
 10. ROVO, Regionalno okoljsko združenje okoljevarstvenikov
 11. ENERGAP, Energetska agencija za Podravje

 

 

PROGRAM POSVETA

10:30 - 10:45 Sprejem aktivnih udeležencev okrogle mize

10:45 - 11:00 Sprejem udeležencev posveta

11:00 Pozdrav in uvodni nagovor

11:10 Uvodne predstavitve iz vsebine  posveta (IJS, GIZ distribucije)

11:30 Uvodne besede aktivnih udeležencev okrogle mize 

12:00 Okrogla miza in vsebinski sklopi, vodi mag. Peter Kaube

13:15 Diskusija z udeleženci, slušatelji  v dvorani

13:15 Sklepna misel in zaključek posveta

Medijski odziv in druženje