Slovenska Bistrica: Elektro Maribor namenil sredstva humanitarnima organizacijama

Slovenska Bistrica, 24. 5. 2017 - Elektro Maribor s pomočjo humanitarnima organizacijama, ki delujeta na območju Slovenske Bistrice, nadaljuje letošnji cikel že tradicionalne pomoči humanitarnim organizacijam, ki delujejo na oskrbnem območju družbe.

Danes je družba Elektro Maribor namenila dve donaciji, vsako v vrednosti po 1.500 EUR, humanitarnima organizacijama, ki delujeta v Slovenski Bistrici. Predsednik uprave Elektra Maribor, g. mag. Boris Sovič, in vodja Območne enote Slovenska Bistrica, g. Miran Đuran sta ju predala ge. Mariji Bračič, sekretarki Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Slovenska Bistrica, in g. Milanu Borku, vodji Župnijske Karitas Slovenska Bistrica.

Ob dogodku sta predstavnika organizacij s sodelavci Elektra Maribor in novinarji spregovorila o pomoči ljudem v stiski in čemu bodo sredstva namenjena.

G. mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor, je ob predaji sredstev organizacijama povedal: »V Elektru Maribor družbeno odgovornost izpričujemo preko svojega poslanstva, distribucije električne energije, in podpore pomembnim projektom. Solidarnost je pomembna vrednota povezane skupnosti. Letos tradicionalno, že šesto leto zapored podpiramo delo humanitarnih organizacij in njihove aktivnosti usmerjene v pomoč ljudem, ki tovrstno pomoč potrebujejo. Tokrat podpiramo programe dveh humanitarnih organizacij iz Slovenske Bistrice, ki so namenjeni reševanju težav ljudi v stiski.«

Ga. Marija Bračič, sekretarka Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Slovenska Bistrica, je o odločitvi za porabo sredstev pojasnila: »Beležimo povečano povpraševanje socialno ogroženih posameznikov in družin po pomoči v prehranskih artiklih, šolskih potrebščinah, plačilu položnic in možnosti za letovanje otrok. Tokrat smo se odločili, da namenimo sredstva za letovanje otrok, katerim starši zaradi finančne stiske ne morejo privoščiti počitnic ob morju.«

G. župnik Jani Družovec, predsednik Župnijske Karitas Slovenska Bistrica, je o porabi sredstev omenil: »Že 26 let opravljamo karitativno delo, vseskozi, v zadnjih letih pa še bolj izrazito čutimo stisko ljudi. Današnjo donacijo bomo tako porabili za nabavo šolskih potrebščin, plačilo položnic in zato, da bomo izbrani družini lahko plačali oddih na morju.«