Slovenska Bistrica: Elektro Maribor namenil sredstva humanitarnima organizacijama

Elektro Maribor s pomočjo humanitarnima organizacijama, ki delujeta na območju Slovenske Bistrice, nadaljuje letošnji cikel tradicionalne pomoči humanitarnim organizacijam na oskrbnem območju družbe.

Družba Elektro Maribor je namenila dve donaciji, vsako v vrednosti po 1.800 EUR, humanitarnima organizacijama Rdeči križ - Območno združenje Slovenska Bistrica in Župnijska karitas Slovenska Bistrica.

G.mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor, je ob tem povedal: »Družba Elektro Maribor zagotavlja oskrbo prebivalstva, družbenih sistemov in gospodarstva z električno energijo. Naši zaposleni so zavezani uresničevanju našega poslanstva v vsakršnih razmerah in to nenehno tudi dokazujemo. S svojo dejavnostjo smo vsakodnevno močno vpeti v svoje okolje, zato smo nanj še posebej pozorni in z njim sodelujemo. Tradicionalno podpiramo delo humanitarnih organizacij, saj je spričo zahtevnih socialnih razmer njihovo delo na območju Severovzhodne Slovenije izjemnega pomena. Posebno pozornost namenjamo podpori projektom humanitarnih organizacij in njihove aktivnosti usmerjene v pomoč ljudem, ki tovrstno pomoč potrebujejo. Tradicionalno podpiramo tudi programe humanitarnih organizacij v Slovenski Bistrici, kjer uspešno deluje naša organizacijska enota z zavzetimi sodelavci.«

O namenu porabe sredstev so v organizacijah pojasnili:

G. Jožef Trglec, predsednik Rdečega križa Slovenije - Območnega združenja Slovenska Bistrica, je o odločitvi za porabo sredstev pojasnil: »V časih, ki niso enostavni, so nasmeški na obrazih otrok, ki jim boste z vašo donacijo omogočili letovanje, zagotovo največje darilo. Počitnice ob morju so za mnoge še vedno težko dosegljive. Uresničili boste njihove želje in jim omogočili, da pozabijo na svoje stiske, strahove in da se počutijo enakopravni. Iskrena hvala, ker z vašim dejanjem omogočate otrokom enakovredno doživljanje počitniškega časa. Letovanje je še posebej pomembno za otroke iz socialno šibkih okolij in za otroke z zdravstvenimi težavami. Pomembno je, da so otroci v družbi sovrstnikov, da širijo krog prijateljev, da skozi različne aktivnosti razvijajo svoje potenciale. Zagotavljamo, da bo donacija v celoti namensko porabljena. Otroci vam bodo iskreno hvaležni.

Ga. Mira Kresnik, Župnijska karitas Slovenska Bistrica, je o porabi sredstev pojasnila: »Najprej se lepo zahvaljujem za vašo donacijo. V letošnjem letu smo imeli namen poslati na letovanje družine z večjim številom otrok, vendar ne vemo, kako bo z letovanjem. Nekaj sredstev bomo kot vsako leto namenili za nabavo šolskih potrebščin. Večino denarja bomo v letošnjem letu porabili za nabavo prehrambenih in higienskih potrebščin, saj je po njih veliko povpraševanje. Verjetno se bo  povpraševanje le še povečalo glede na trenutno stanje. Smo pa v letošnjem letu prejeli bistveno manj EU hrane, kar nam je že sedaj predstavljalo velik problem, ker nismo imeli kaj deliti, če nismo sami nabavili, glede na dano situacijo pa nimamo prostovoljnih prispevkov.«