Sklepi 29. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

Delničarji družbe Elektro Maribor d. d. so se 7. februarja 2023 sestali na 29. redni seji skupščine družbe, kjer je bilo zastopanega 86,4 % osnovnega kapitala.

 

Skupščina predloga razporeditve nerazporejenega bilančnega dobička družbe Elektro Maribor za leto 2021 in povečanja osnovnega kapitala družbe ni sprejela.


Skupščina se je seznanila, da sta člana nadzornega sveta družbe, Samo Iršič in Tomaž Orešič, podala odstopni izjavi. Skupščina je za nova člana nadzornega sveta družbe, ki zastopata interese delničarjev, izvolila Jureta Bočka in Cirila Pucka.