Sanirali smo nizkonapetostno omrežje Gomilice III- izvod Turnišče

Sanirali smo nizkonapetostno omrežje Gomilice III- izvod Turnišče, ki se nahaja jugovzhodno od Murske Sobote. Za zagotovitev boljše kakovosti napajanja odjemalcev z električno energijo smo na odseku v dolžini 180 m zamenjali lesene drogove z betonskimi, montirali smo SKS kabelski snop in uredili priključke odjemalcev.

Dela so izvedli sodelavci naše Storitvene enote Ljutomer, kljub zahtevnim, zimskim vremenskim razmeram. Vrednost investicije, ki zagotavlja večjo robustnost nizkonapetostnega omrežja, je 24.000 EUR.