Regionalni posvet: Energetski koncept Slovenije

Maribor, 25. avgust 2017 – V javni obravnavi je gradivo za Energetski koncept Slovenije (EKS).

EKS sooblikuje prihodnost Slovenije na energetskem, gospodarskem, okoljskem in družbenem področju. Strokovnjaki družbe Elektro Maribor so gradiva temeljito analizirali ter pripombe in predloge v zvezi z EKS strnili v obsežnejšo gradivo, ki ga bodo posredovali GIZ distribucije in ministrstvu. 

 

Elektro Maribor letos praznuje 100. obletnico nastanka družbe. V obeležitev tega jubileja pripravljamo dogodke, ki bodo potekali pod okriljem Akademije distribucije Elektro Maribor. Prvi tak dogodek je Regionalni posvet: Energetski koncept Slovenije.

 

Na posvetu so bila soočena videnja inštitucij, lokalnih skupnosti in podjetij, predvsem z vidika izboljšanja energetike. Predstavljene so bile pozitivne prakse na področju učinkovite rabe energije in proizvodnje energije iz obnovljivih virov. 

 

Strokovnjaki, udeleženci posveta so komentirali dogodke, vsebino osnutka dokumenta EKS, predvsem pa usmeritve, strategijo Slovenije in naše regije na področju energetike. 

Elektroenergetska omrežja so ključna za prehod v nizkoogljično družbo, zato bi morala imeti tudi v  strategijah in politiki temu primerno vlogo. Zagotavljati morajo potrebno dinamičnost in prožnost za vključevanje novih uporabnikov (električna vozila, toplotne črpalke in druge naprave) in obnovljivih virov (male elektrarne) v energetski sistem. Zato je ključnega pomena tudi nadaljnja izgradnja robustnih in naprednih omrežij za konkurenčno, zanesljivo in trajnostno energetiko. Za to pa so potrebna dodatna investicijska vlaganja. Druga pomembna ugotovitev je, da odjemalec  v novem energetskem okolju v prihodnosti prevzema aktivno vlogo v delovanju energetskega sistema in predvsem pri učinkoviti rabi energije. To je potrebno v dokumentu dodatno poudariti.

 

Vključevalni pristop ministrstva pri javni obravnavi gradiv si zasluži pohvalo. Gradivo pa vsekakor potrebuje številne dopolnitve, spremembe in uskladitve. Med drugim je vsekakor potrebno zagotoviti celovito in enakopravno obravnavo deležnikov ter se zavezati za poštene in pregledne odnose med uporabniki, akterji trga, izvajalci dejavnosti, družbeniki, socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami ter uravnotežiti obravnavo celotne energetske verige in ustrezno obravnavati tudi distribucijo električne energije. Nujno je predstaviti nabor in način uporabe instrumentov države ter zagotoviti usklajenost usmeritev in ukrepov posameznih politik kot so energetska, okoljska, davčna ter politika urejanja prostora, varovanja zdravja in še mnoge druge.

 

Strokovnjaki družbe Elektro Maribor so pripombe in predloge v zvezi z EKS strnili v obsežnejše gradivo, ki ga bodo posredovali GIZ distribucije in ministrstvu.

 

###

 

Akademija distribucije je v družbi Elektro Maribor nastala za ohranitev in razvoj notranjega znanja družbe, za povezovanje v okolju in za gradnjo prepoznavnosti družbe Elektro Maribor kot aktivnega oblikovalca energetske politike in strategije v državi in regiji ter z vizijo razvoja širše družbe na področju energetike.

 

###

 

Govorniki na okrogli mizi:

• Ministrstvo za infrastrukturo, g. Jurij Vertačnik

• Elektro Maribor, g. mag. Boris Sovič,

• Holding slovenske elektrarne, g. mag. Aleš Osrajnik,

• Energetika Maribor, g. Ljubo Germič,

• Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije, g. Branko Sevčnikar

• SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, g. mag. Stanislav Vojsk,

• Energetska agencija za Podravje, ga. dr. Vlasta Krmelj,

• Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, g. dr. Jože Pihler,

• Impol infrastruktura, g. Rafko Atelšek,

• Zavod poslovno proizvodna cona Tezno, g. Gorazd Bende in

• Zveza ekoloških gibanj Slovenije, g. Karel Lipič.