Razpis za Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) za šolsko leto 2016/2017

ELEKTRO MARIBOR d.d., podjetje za distribucijo električne energije, Vetrinjska ulica, 2000 Maribor
objavlja razpis za Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) za šolsko leto 2016/2017 za dijake 
Srednje elektro-računalniške šole Maribor

Kriteriji pri izbiri kandidatov:
- učni uspeh kandidata
- elektro stroka

K vlogi na razpis je potrebno priložiti:
- potrdilo o vpisu
- fotokopijo zadnjega spričevala (šolsko leto 2015/2016)
- prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z boljšim učnim uspehom
- potrdilo delodajalca o morebitni že uspešno opravljeni obvezni praksi

Vloge na razpis pošljite na naslov:
Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, kadrovska služba, s pripisom »Razpis za PUD«
najkasneje od 7.4.2017 do 14.4.2017.

Nepopolnih vlog in vlog, prejetih po razpisnem roku, ne bomo upoštevali.


ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
objavlja razpis za Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) za šolsko leto 2016/2017 za dijake 
Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota.

Kriteriji pri izbiri kandidatov:
- učni uspeh kandidata
- elektro stroka

K vlogi na razpis je potrebno priložiti:
- potrdilo o vpisu,
- fotokopijo zadnjega spričevala (šolsko leto 2015/2016), 
- prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z boljšim učnim uspehom,
- potrdilo delodajalca o morebitni že uspešno opravljeni obvezni praksi.

Vloge na razpis pošljite na naslov:
Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, kadrovska služba, s pripisom »Razpis za PUD«
najkasneje od 7.4.2017 do 14.4.2017.

Nepopolnih vlog in vlog, prejetih po razpisnem roku, ne bomo upoštevali.


ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
objavlja razpis za Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) za šolsko leto 2016/2017 za dijake 
Šolskega centra Ptuj, Elektro in računalniške šole.

Kriteriji pri izbiri kandidatov:
- učni uspeh kandidata
- elektro stroka

K vlogi na razpis je potrebno priložiti:
- potrdilo o vpisu,
- fotokopijo zadnjega spričevala (šolsko leto 2015/2016),
- prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z boljšim učnim uspehom,
- potrdilo delodajalca o morebitni že uspešno opravljeni obvezni praksi.

Vloge na razpis pošljite na naslov:
Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, kadrovska služba, s pripisom »Razpis za PUD«
najkasneje od 7.4.2017 do 14.4.2017.

Nepopolnih vlog in vlog, prejetih po razpisnem roku, ne bomo upoštevali.