Razpis prostih delovnih mest

Elektro Maribor d.d. objavlja prosta delovna mesta:

ZA OBMOČJE MARIBORA

Naziv delovnega mesta MONTER 3 – 9 kandidatov
Pogoji za zasedbo so:
Stopnja strokovne izobrazbe: III. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: elektro ali druga ustrezna smer
Naloge in vrste dela:
- pomoč pri monterskih delih
- urejanje delovnega okolja
- opravljanje nezahtevnih monterskih del
- opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Zahtevana funkcionalna znanja:
- vozniški izpit B kategorije
Želena funkcionalna znanja:
- osnovno znanje računalništva
Odgovornost za lastno delo:
- kakovostno in pravočasno opravljena dela
- urejenost delovnega okolja
- gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Psihofizične zahteve:
- sposobnost za delo na višini
- splošna fizična pripravljenost

Delovno razmerje se sklepa za določen čas 7 mesecev in 24 dni, s poskusno dobo 1 meseca.
Kandidati naj vloge, vključno s potrdilom o zaključeni izobrazbi, potrdilom o vozniškem dovoljenju B kategorije in morebitnimi dokazili o dodatni usposobljenosti, pošljejo v času razpisa in sicer od 12.4. 2017 do vključno 14.4.2017 v kadrovsko službo, Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ul.2, 2000 Maribor, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto – MONTER 3«.
Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bomo upoštevali.

ZA OBMOČJE LJUTOMERA

Naziv delovnega mesta MONTER 3 – 15 kandidatov
Pogoji za zasedbo so:
Stopnja strokovne izobrazbe: III. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: elektro ali druga ustrezna smer
Naloge in vrste dela:
- pomoč pri monterskih delih
- urejanje delovnega okolja
- opravljanje nezahtevnih monterskih del
- opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Zahtevana funkcionalna znanja:
- vozniški izpit B kategorije
Želena funkcionalna znanja:
- osnovno znanje računalništva
Odgovornost za lastno delo:
- kakovostno in pravočasno opravljena dela
- urejenost delovnega okolja
- gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Psihofizične zahteve:
- sposobnost za delo na višini
- splošna fizična pripravljenost

Delovno razmerje se sklepa za določen čas 7 mesecev in 24 dni, s poskusno dobo 1 meseca.
Kandidati naj vloge, vključno s potrdilom o zaključeni izobrazbi, potrdilom o vozniškem dovoljenju B kategorije in morebitnimi dokazili o dodatni usposobljenosti, pošljejo v času razpisa in sicer od 12.4. 2017 do vključno 14.4.2017 v kadrovsko službo, Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ul.2, 2000 Maribor, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto – MONTER 3«
Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku, ne bomo upoštevali.

Naziv delovnega mesta: VOZNIK STROJNIK – 3 kandidati

Pogoji za zasedbo so:
Stopnja strokovne izobrazbe: IV. ali višja
Smer strokovne izobrazbe : elektro, druga ustrezna smer
Naloge in vrste dela:
- opravljanje voženj
- upravljanje z avtodvigali
- opravljanje preventivnega vzdrževanja vozil in mehanizacije
- urejanje delovnega okolja
- upravljanje gradbene mehanizacije
- opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Zahtevana funkcionalna znanja:
- vozniški izpit B, C, E, G kategorije
- izpit za upravljalca dvižnih naprav
Želena funkcionalna znanja:
- osnovno znanje računalništva
- monterska dela
- izpit za upravljalca gradbene mehanizacije
Odgovornost za lastno delo:
- kakovostno in pravočasno opravljanje vožnje
- kakovostno in pravočasno opravljeno delo z mehanizacijo
- vzdrževanje vozil in mehanizacije
- urejenost delovnega okolja
- gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Umski napor- programiranost- delo je pretežno programirano; stiki-manj zahtevno-občasno
Psihofizične zahteve:
- sposobnost razlikovanja barv
- splošna fizična pripravljenost

Kandidati morajo k vlogi obvezno priložiti dokazilo o izobrazbi, o vozniških kategorijah, dokazilo za upravljanje z dvižnimi napravami in morebitni dodatni usposobljenosti. Vloge se pošljejo v času razpisa in sicer od 12.4. 2017 do vključno 14.4.2017 v kadrovsko službo, Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ul.2, 2000 Maribor, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto VOZNIK STROJNIK«.

Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku, ne bomo upoštevali.

ZA OBMOČJE PTUJA

Naziv delovnega mesta MONTER 3 – 2 kandidatov
Pogoji za zasedbo so:
Stopnja strokovne izobrazbe : III. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: elektro ali druga ustrezna smer
Naloge in vrste dela:
- pomoč pri monterskih delih
- urejanje delovnega okolja
- opravljanje nezahtevnih monterskih del
- opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Zahtevana funkcionalna znanja:
- vozniški izpit B kategorije
Želena funkcionalna znanja:
- osnovno znanje računalništva
Odgovornost za lastno delo:
- kakovostno in pravočasno opravljena dela
- urejenost delovnega okolja
- gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Psihofizične zahteve:
- sposobnost za delo na višini
- splošna fizična pripravljenost

Delovno razmerje se sklepa za določen čas 7 mesecev in 24 dni, s poskusno dobo 1 meseca.
Kandidati naj vloge, vključno s potrdilom o zaključeni izobrazbi, potrdilom o vozniškem dovoljenju B kategorije in morebitnimi dokazili o dodatni usposobljenosti, pošljejo v času razpisa in sicer od 12.4. 2017 do vključno 14.4.2017 v kadrovsko službo, Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ul.2, 2000 Maribor, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto – MONTER 3«
Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku, ne bomo upoštevali.

ZA OBMOČJE SLOVENSKE BISTRICE

Naziv delovnega mesta: VOZNIK STROJNIK – 1 kandidat

Pogoji za zasedbo so:
- Stopnja strokovne izobrazbe: IV. ali višja
- Smer strokovne izobrazbe : elektro, druga ustrezna smer
Naloge in vrste dela:
- Opravljanje voženj
- Upravljanje z avtodvigali
- Opravljanje preventivnega vzdrževanja vozil in mehanizacije
- Urejanje delovnega okolja
- Upravljanje gradbene mehanizacije
- Opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Zahtevana funkcionalna znanja:
- Vozniški izpit B, C, E, G kategorije
- Izpit za upravljalca dvižnih naprav
Želena funkcionalna znanja:
- Osnovno znanje računalništva
- Monterska dela
- Izpit za upravljalca gradbene mehanizacije
Odgovornost za lastno delo:
- Kakovostno in pravočasno opravljanje vožnje
- Kakovostno in pravočasno opravljeno delo z mehanizacijo
- Vzdrževanje vozil in mehanizacije
- Urejenost delovnega okolja
- Gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Umski napor- programiranost- delo je pretežno programirano; stiki-manj zahtevno-občasno
Psihofizične zahteve:
- Sposobnost razlikovanja barv
- Splošna fizična pripravljenost

Kandidati morajo k vlogi obvezno priložiti dokazilo o izobrazbi, o vozniških kategorijah, dokazilo za upravljanje z dvižnimi napravami in morebitni dodatni usposobljenosti. Vloge se pošljejo v času razpisa in sicer od 12.4. 2017 do vključno 14.4.2017 v kadrovsko službo, Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ul.2, 2000 Maribor, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto VOZNIK STROJNIK«.

Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku, ne bomo upoštevali.

ZA OBMOČJE MURSKE SOBOTE

Naziv delovnega mesta MONTER 3 – 2 kandidatov
Pogoji za zasedbo so:
Stopnja strokovne izobrazbe: III. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: elektro ali druga ustrezna smer
Naloge in vrste dela:
- pomoč pri monterskih delih
- urejanje delovnega okolja
- opravljanje nezahtevnih monterskih del
- opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Zahtevana funkcionalna znanja:
- vozniški izpit B kategorije
Želena funkcionalna znanja:
- osnovno znanje računalništva
Odgovornost za lastno delo:
- kakovostno in pravočasno opravljena dela
- urejenost delovnega okolja
- gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Psihofizične zahteve:
- sposobnost za delo na višini
- splošna fizična pripravljenost

Delovno razmerje se sklepa za določen čas 7 mesecev in 24 dni, s poskusno dobo 1 meseca.
Kandidati naj vloge, vključno s potrdilom o zaključeni izobrazbi, potrdilom o vozniškem dovoljenju B kategorije in morebitnimi dokazili o dodatni usposobljenosti, pošljejo v času razpisa in sicer od 12.4. 2017 do vključno 14.4.2017 v kadrovsko službo, Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ul.2, 2000 Maribor, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto – MONTER 3«
Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku, ne bomo upoštevali.

ZA OBMOČJE GORNJE RADGONE

Naziv delovnega mesta MONTER 3 – 1 kandidatov
Pogoji za zasedbo so:
Stopnja strokovne izobrazbe: III. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: elektro ali druga ustrezna smer
Naloge in vrste dela:
- pomoč pri monterskih delih
- urejanje delovnega okolja
- opravljanje nezahtevnih monterskih del
- opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Zahtevana funkcionalna znanja:
- vozniški izpit B kategorije
Želena funkcionalna znanja:
- osnovno znanje računalništva
Odgovornost za lastno delo:
- kakovostno in pravočasno opravljena dela
- urejenost delovnega okolja
- gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Psihofizične zahteve:
- sposobnost za delo na višini
- splošna fizična pripravljenost

Delovno razmerje se sklepa za določen čas 7 mesecev in 24 dni, s poskusno dobo 1 meseca.
Kandidati naj vloge, vključno s potrdilom o zaključeni izobrazbi, potrdilom o vozniškem dovoljenju B kategorije in morebitnimi dokazili o dodatni usposobljenosti, pošljejo v času razpisa in sicer od 12.4. 2017 do vključno 14.4.2017 v kadrovsko službo, Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ul.2, 2000 Maribor, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto – MONTER 3«
Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku, ne bomo upoštevali.