Ptuj: Elektro Maribor namenil sredstva humanitarnima organizacijama

Ptuj, 20.5.2021 – Družba Elektro Maribor je namenila denarno pomoč humanitarnima organizacijama, ki delujeta na območju Ptuja.

Družba Elektro Maribor je namenila dve donaciji, vsako v vrednosti po 1.800 EUR, ptujskima humanitarnima organizacijama.

G. Franc Šmigoc, direktor območne enote Ptuj, je ob predaji sredstev organizacijama povedal:

»V Elektru Maribor se zavedamo pomena družbene odgovornosti z uresničevanjem našega poslanstva in našega delovanja v okolju. Svojo družbeno odgovornost izkazujemo tudi s podporo projektom humanitarnih organizacij, ki so namenjeni pomoči ljudem v stiski. Plemenite cilje in dejavnosti humanitarnih organizacij cenimo in spoštujemo, zato sedaj že tradicionalno podpiramo njihove programe. Tokrat podpiramo programe Območnega združenja rdečega križa Ptuj in Dekanijske Karitas Ptuj – Zavrč, ki so namenjeni zagotavljanju osnovnih življenjskih potrebščin tistim, ki najbolj potrebujejo pomoč.«

O namenu porabe sredstev so v organizacijah pojasnili:

Ga. Marjana Cafuta, sekretarka Rdečega križa Slovenije - Območnega združenja Ptuj, je o odločitvi za porabo sredstev pojasnila: »Vsako leto organiziramo letovanje otrok v Punatu. V lanskem letu je to zaradi Covid 19 na Hrvaškem bilo odpovedano. Če letovanja v letu 2021 ne bo mogoče izvesti, bomo sredstva namenili izključno za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin. Glede na to, da pred pričetkom šolskega leta dobivamo številne prošnje staršev za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin in za pomoč nimamo nikoli dovolj za vse, bomo letošnjo donacijo namenili za sofinanciranje nakupa šolskih potrebščin socialno ogroženih otrok. Glede na že zdaj težko socialno sliko družin pričakujemo še več prošenj kot v preteklih letih.«

Ga. Irena Luci, Dekanijska karitas Ptuj – Zavrč je o porabi sredstev pojasnila: »Dodeljena donatorska sredstva bomo v celotni namenili prosilcem za različne finančne pomoči: nabava kurjave, plačilo položnic za elektriko, stanarino, pomoč pri elementarnih nesrečah, nabava šolskih potrebščin, kosilo v šoli ali malica.«