Ptuj: Elektro Maribor namenil sredstva humanitarnim organizacijam

Ptuj, 30. 8. 2018 - Elektro Maribor je namenil sredstva programom za pomoč ljudem, ki jih izvajajo ptujske humanitarne organizacije. Tradicionalna gesta pomoči humanitarnim organizacijam, ki delujejo na oskrbnem območju družbe, je tokrat namenjena pomoči ob začetku šolskega leta, nakupu kurjave in plačilu stroškov.

Danes je družba Elektro Maribor namenila dve donaciji, vsako v vrednosti po 1.800 EUR, humanitarnim organizacijam, ki delujejo na Ptuju, in sicer Rdečemu križu Slovenije – Območnemu združenju Ptuj in Dekanijski Karitas Ptuj – Zavrč.

Ob dogodku so predstavniki organizacij predstavili čemu bodo sredstva namenjena.

G. mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor, je o podpori humanitarnim organizacijam dejal: "Elektro Maribor ima zaradi narave dejavnosti, ki jo opravlja, boljšega poznavanja okolja in hitrejše odzivnosti, svoje organizacijske enote v Mariboru, na Ptuju, v Slovenski Bistrici, v Gornji Radgoni, v Murski Soboti in v Ljutomeru. Kot družbeno odgovorno podjetje že vrsto let podpiramo projekte tamkajšnjih humanitarnih organizacij, ki so namenjene pomoči ljudem, ki tovrstno pomoč potrebujejo. Že tradicionalno dobro sodelujemo tudi z Rdečim križem in Karitasom, ki delujeta na Ptuju. Prizadevali si bomo, da bi bilo tako tudi v prihodnje."

Ga. Marjana Cafuta, sekretarka Rdečega križa Slovenije – OZ Ptuj, je pojasnila: »Pred pričetkom šolskega leta dobimo številne prošnje staršev za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin. Za pomoč nimamo nikoli dovolj za vse, kljub temu, da zaostrujemo kriterij za pridobitev. Donatorjev je iz leta v leto manj. Letošnja pomoč bo tako namenjena nakupu šolskih potrebščin in kakšno izredno solidarnostno pomoč v jesensko zimskem času za nakup kurjave.«

G. Franjo Tolič, iz Dekanijske Karitas Ptuj – Zavrč, je o porabi sredstev povedal: »Dekanijska Karitas Ptuj - Zavrč bo sredstva porabila za nakup šolskih potrebščin in plačilo položnic; predvsem imamo veliko prosilcev za plačilo stroška električne energije in stanarin. Zaradi vedno večjega števila pomoči potrebnih nam vaša donacija veliko pomeni. Iskrena hvala v imenu Karitas Ptuj – Zavrč in pomoči potrebnih.«