Pripravljamo Regionalni posvet: Energetski koncept Slovenije

Elektro Maribor letos praznuje 100. obletnico nastanka podjetja. V obeležitev tega jubileja pripravljamo dogodke, ki bodo potekali pod okriljem Akademije distribucije Elektro Maribor.

Prvi tak dogodek je Regionalni posvet: Energetski koncept Slovenije, ki bo potekal v petek, 25. 8. 2017, v poslovni stavbi družbe Elektro Maribor, Vetrinjska ul. 2, v Mariboru.

Govorci na posvetu so predstavniki inštitucij, na katerih delovanje Energetski koncept pomembneje vpliva in ki prihodnost energetike pomembno sooblikujejo. Vabimo vas, da prisluhnete mnenjem posameznih deležnikov o pomenu in pričakovanjih Energetskega koncepta Slovenije. S strokovnjaki bomo osvetlili in komentirali dogodke, vsebino osnutka dokumenta EKS, predvsem pa usmeritve ter strategije Slovenije in naše regije na področju energetike.

POUDARKI iz VSEBINE:
• Kdo so osnovni nosilci, akterji predlaganega Energetskega koncepta Slovenije (EKS)? Ali gradivo vključuje vse relevantne izzive? Ali so navedeni trije osnovni stebri energetske politike ustrezni?
• Kaj so novosti, poudarki in usmeritve energetskega koncepta za elektrodistribucijo? Ali predlagani dokument izkazuje usklajenost, konsistentnost, celovitost ter enakovredno obravnavo nosilcev koncepta?
• Vloga odjemalcev, oblikovanje vzpodbud in stimulativnega okolja za njihovo aktivnejšo vlogo.
• Vloga in pomen lokalnih infrastrukturnih in energetskih podjetij na nivoju občin, regije. Kaj pomeni EKS za lokalne skupnosti? Usklajenost lokalnih energetskih konceptov in sistemskih dokumentov z EKS. Kaj so razvojne usmeritve in prvi koraki, ki jih v regiji moramo narediti?
• EKS - priložnosti in obveze za inštitucije in izobraževalni sistem.
• Podjetja, industrija ter priložnosti in nevarnosti za gospodarski razvoj ter nove dejavnosti in panoge.

GOVORCI na POSVETU in OKROGLI MIZI
• Ministrstvo za infrastrukturo, g. Jurij Vertačnik
• Elektro Maribor, g. mag. Boris Sovič,
• Dravske elektrarne Maribor, g. Andrej Tumpej,
• Energetika Maribor, g. Ljubo Germič,
• Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije, g. Branko Sevčnikar
• SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, g. mag. Stanislav Vojsk,
• Energetska agencija za Podravje, ga. dr. Vlasta Krmelj,
• Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, g. dr. Jože Pihler,
• Impol infrastruktura, g. Rafko Atelšek,
• Zavod poslovno proizvodna cona Tezno, g. Gorazd Bende in
• Zveza ekoloških gibanj Slovenije, g. Karel Lipič

PROGRAM POSVETA
9:45 Sprejem udeležencev posveta
10:00 Pozdrav in uvodni nagovor predsednika uprave Elektra Maribor, mag. Borisa Soviča
10:15 Beseda govorcem; mnenje posameznih deležnikov o pomenu in pričakovanjih Energetskega koncepta Slovenije
10:45 Okrogla miza in vsebinski sklopi, vodi mag. Peter Kaube
11:45 Diskusija z udeleženci posveta
12:00 Sklepna misel in zaključek

PRIJAVA
Udeležba na posvetu je brezplačna, zaradi organizacije pa je potrebna prijava.
Prijava in dodatne informacije:
peter.kaube@elektro-maribor.si

Vabimo vas, da se nam pridružite.