Povabilo k oddaji ponudbe za izvajanje storitev prehrane zaposlenim v družbi Elektro Maribor

Elektro Maribor d.d. oskrbuje z električno energijo prebivalstvo in gospodarstvo v SV delu Slovenije. Družba ima preko 750 zaposlenih in deluje v okviru več organizacijskih enot in sicer v Gornji Radgoni, v Ljutomeru, v Mariboru, v Murski Soboti, na Ptuju in v Slovenski Bistrici.


Z namenom, da se zaposlenim na posameznih organizacijskih enotah organizira prehrana, vabimo poslovne subjekte k oddaji ponudbe za izvajanje storitev nudenja prehrane na posameznih organizacijskih enotah.


Glede na lokacijo organizacijske enote vljudno prosimo, da ponudniki za dodatne informacije v zvezi s povabilom kontaktirajo pristojne osebe in opravijo ogled na posamezni organizacijski enoti, kjer bi bili zainteresirani nuditi storitev.

Področje Maribora
Območna enota (OE) Maribor z okolico, Vodovodna ulica 2, Maribor, kontakt: g. Mladen Žmavcar, direktor enote, tel. 02 22 00 310
Storitvena enota (SE) Maribor, Veselova ulica 6, Maribor, kontakt: g. Jože Ferlič, direktor enote, tel. 02 22 00 458

Področje Slovenske Bistrice
OE Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 21a, Slovenska Bistrica, kontakt: g. Miran Đuran, direktor enote, tel. 02 22 00 510

Področje Ptuja
OE Ptuj, Ormoška cesta 26a, Ptuj, kontakt: g. Franc Šmigoc, direktor enote, tel. 02 22 00 610

Področje Gornje Radgone
OE Gornja Radgona, Lackova ulica 4, Gornja Radgona, kontakt; g. Andrej Roškar, direktor enote, tel. 02 22 00 810

Področje Murske Sobote
OE Murska Sobota, Lendavska ulica 31 a, Murska Sobota, kontakt: g. Uroš Kolarič, direktor enote, tel. 02 22 00 710

Področje Ljutomera
SE Ljutomer, Ulica Rada Pušenjaka 5, Ljutomer, kontakt: g. Andrej Sraka, direktor enote, tel. 02 22 00 860

 

Z navedenimi kontaktnimi osebami bo lahko ponudnik po ogledu prostorov, kjer bi se storitev tudi izvajala, uskladil možnosti in način nudenja storitve.


Ponudbo je potrebno oddati v pisni obliki, najkasneje do 25. aprila 2017, na naslov organizacijske enote, na kateri želi ponudnik nuditi storitev.


Ponudba se bo štela za pravilno, primerno in sprejemljivo, če ponudnik do predpisanega roka za oddajo ponudbe predloži ponudbo, ki vsebuje jasen opis in ceno izvajanja storitve nudenja prehrane na organizacijski enoti družbe.