Pomoč distribucijskemu podjetju Elektro Celje

Družba Elektro Maribor je zaradi izrednih razmer v državi in posledic, ki so jih povzročile poplave, zagotovila pomoč sosednjemu distribucijskemu podjetju Elektro Celje.

Pomoč smo že zagotovili v obliki dveh agregatov za napajanje transformatorskih postaj, in sicer moči 1x350 kVA in 1x100 kVA.

Prav tako smo že zagotovili pomoč v obliki dveh skupin za čiščenje transformatorskih postaj. Z Elektro Celje ostajamo v kontaktu glede drugih oblik pomoči.