Podelitev priznanj najboljšim dijakom Srednje elektro-računalniške šole Maribor

Maribor, 12. 7. 2019– Elektro Maribor je danes že tradicionalno podelil nagrade za odlične dosežke v izobraževanju najboljšim dijakom Srednje elektro-računalniške šole Maribor.

Danes je v prostorih družbe Elektro Maribor potekala slavnostna podelitev najboljšim dijakom Srednje elektro- računalniške šole Maribor v šolskem letu 2018/2019. Dijake je izbrala šola na podlagi njihovih dosežkov.

Priznanje sta podelila g. mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor, in ga. Irena Srša Žnidarič, ravnateljica  Srednje elektro-računalniške šole Maribor. Nagrajencem sta čestitala za dosežke, hkrati pa jim namenila vzpodbudne besede pri doseganju prihodnjih ciljev in rezultatov.

Najboljši dijaki preteklega šolskega leta so postali Jaka Waldhütter, Anže Mavrič in Martin Grosek.

Mag. Boris Sovič, predsednik uprave Elektra Maribor, je o odličnosti povedal: »Poslanstvo družbe Elektro Maribor je zagotavljanje visokokakovostnih elektroenergetskih storitev. Zaradi pomena naše dejavnosti je ključna opredelitev za poslovno odličnost. Tudi zato že tradicionalno spodbujamo in nagrajujemo odlične dijake srednjih šol na našem območju, ki se posvečajo elektrotehniki in računalništvu. Iskrene čestitke so namenjene vsem trem prejemnikom znakov odličnosti Elektra Maribor ter njihovim učiteljem. Verjamemo, da bo doseganje odličnosti vodilo pri njihovem delu tudi v prihodnje.«

Ga. Irena Srša Žnidarič, ravnateljica Srednje elektro-računalniške šole Maribor, je o sodelovanju šole z gospodarstvom povedala: »Podjetje Elektro Maribor in SERŠ Maribor tesno sodelujeta že vrsto let. Najdaljša oblika sodelovanja so priprave na delovodske izpite iz elektro stroke. Razen tega kar nekaj naših dijakov opravlja praktično usposabljanje v Elektru Maribor. S strokovnimi ekskurzijami nam gospodarstvo omogoča usposabljanje učiteljev in dijakov. Elektro Maribor je naš pomemben partner pri zaposlovanju dijakov Srednje elektro-računalniške šole Maribor. SERŠ-eva komisija za kakovost ima zunanjega člana prav iz vrst zaposlenih v podjetju Elektro Maribor. Elektro Maribor nagrajuje SERŠ-eve tri najboljše  dijake. Letos so to: Jaka Waldhütter, Tim Cof in Martin Grosek. Ena izmed možnosti bodočega sodelovanja je poligon električnih omrežij, kjer bi lahko naši dijaki pridobili praktične izkušnje na tem področju.«

 

###

NAGRAJENCI SREDNJE ELEKTRO-RAČUNALNIŠKE ŠOLE MARIBOR

  1. nagrada: Jaka Waldhütter

Je odličen dijak programa elektrotehnike, ki je zelo lepe rezultate dosegel na naslednjih področjih: bronasto in srebrno priznanje v tekmovanju iz matematike, bronasta in srebrna priznanja na tekmovanju Mladi za napredek Maribora, na tekmovanju za mednarodnega matematičnega kenguruja, na državnem srečanju mladih raziskovalcev, Cankarjevo priznanje. Sodeloval je na svetovnem tekmovanju v Robocup-u na Japonskem, v  Kanadi in Avstraliji. Z lastno idejo je s Tovarno podjemov sklenil sodelovalno pogodbo, vsa leta je sodeloval pri tehniki in predstavitvah predmetov na informativnih dnevih, sodeloval je na tehničnih dnevih za osnovne šole.

  1. nagrada: Anže Mavrič

Je odličen dijak programa elektrotehnike. Dosegel je srebrno priznanje na državnem srečanju raziskovalcev, dosegel je več prvih in drugih  mest na državnem tekmovanju v robotiki, bil je član ekipe na svetovnem tekmovanju robotike v Avstraliji. Sodeloval je pri tehniki in predstavitvah predmetov na informativnih dnevih.

  1. nagrada: Martin Grosek

Je odličen dijak programa elektrotehnike. Sodeloval je na naslednjih tekmovanjih: državno tekmovanje iz angleškega jezika, Festival inovativnih tehnologij, Festival oblikovanja Maribor, sodeloval je na področnem prvenstvu v odbojki. Vsa leta je sodeloval na tehničnih dnevih pri predstavitvi multimedije, fotografiral je dogodke za spletno stran in za časopis STIK, prenašal znanje na naslednje generacije.