Oskrba z električno energijo v prvi polovici leta

Potrebe po moči in električni energiji vztrajno naraščajo. V letošnjem prvem polletju se je na oskrbnem območju Elektro Maribor odjem poslovnih uporabnikov sicer nekoliko zmanjšal, a je še vedno dosegel drugo najvišjo vrednost doslej. Odjem gospodinjskih uporabnikov pa je dosegel najvišjo vrednost doslej.

V obdobju od leta 2014 do leta 2019 so sicer gospodinjski uporabniki in poslovni uporabniki na nizki napetosti povečali odjem za skoraj 10 %, industrijski uporabniki na srednji napetosti pa za dobrih 6 %.

Naraščajoče potrebe uporabnikov narekujejo nove investicije v elektrodistribucijsko omrežje.

Celotna distribuirana električna energija

Na oskrbnem območju Elektro Maribor je celotna distribuirana električna energija, ki vključuje gospodinjski odjem ter poslovni odjem na srednji in nizki napetosti, v prvem polletju leta 2019 dosegla vrednost 1,15 TWh, kar je 0,4 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta.

V prvem polletju letošnjega leta je prišlo do prvega zmanjšanja obsega distribuirane električne energije po letu 2014. Pred tem je prišlo do občutnega zmanjšanja distribuirane električne energije v letu 2009, tako da polletni podatki razkrivajo dva petletna ciklusa dinamike distribuirane električne energije.

Obseg distribuirane električne energije je v letošnjem prvem polletju sicer drugi največji doslej.

V obdobju od leta 2014 do 2019 pa se je obseg distribuirane električne energije povečal za 8,2 %.

Obračunska moč in odjem v uporabniških skupinah

V primerjavi z enakim obdobjem lani je opazna precejšnja rast obračunske moči in odjema pri gospodinjskih uporabnikih. Oboje je v prvem polletju doseglo najvišjo vrednost doslej. Gospodinjski odjem se je povečal za 1,3 %, obračunska moč v gospodinjstvih pa za 0,7 %.

Obračunska moč se še vedno povečuje tudi pri poslovnih uporabnikih na nizki napetosti, in sicer za 1,2 %, odjem pa se je nekoliko znižal, prvič po letu 2014.

Opazno pa se je prvič po letu 2015 znižal tudi industrijski odjem na srednji napetosti, in sicer za 1,9 %. V tej odjemni skupini se je kar za 4,1 % zmanjšala tudi obračunska moč. Poleg temperatur na obseg odjema in moči pogosto vpliva tudi obseg gospodarskih dejavnosti.

 

V celotnem obdobju od leta 2014 do leta 2019 so sicer gospodinjski uporabniki in poslovni uporabniki na nizki napetosti povečali odjem za skoraj 10 %, industrijski uporabniki na srednji napetosti pa za dobrih 6 %.

Viri energije

Potrebno električno moč in energijo za naše uporabnike zagotavljata prevzem iz prenosnega omrežja in prevzem od distribucijskih proizvodnih virov. Na prenosno omrežje so priključeni večji proizvodni objekti, na distribucijsko omrežje pa male in srednje elektrarne.

V prvem polletju letošnjega leta je bilo 87 % potrebne energije za naše uporabnike zagotovljene iz prenosnega omrežja, 13 % pa od proizvodnih virov, ki so priključeni na distribucijsko omrežje Elektro Maribor.

Razmerje med energijo iz prenosnega omrežja in proizvodnimi viri je bilo tako 87:13, medtem, ko je bilo v enakem obdobju lanskega leta 85:15.