Obvestilo uporabnikom: izvajanje nujnih vzdrževalnih del na omrežju

Družba Elektro Maribor je sprejela številne ukrepe, da bi v času razglašene epidemije čim bolj nemoteno izvajali gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja v Republiki Sloveniji.

Do nadaljnjega družba Elektro Maribor z namenom zagotavljanja zanesljive oskrbe z električno energijo na omrežju opravlja zgolj najnujnejša vzdrževalna dela. Zavedamo se, da v trenutni situaciji mnogo ljudi dela od doma, poteka pa tudi šola na daljavo. Zaradi tega bomo dela, ki v tem trenutku niso nujna, preložili na kasnejše termine.

Vsa načrtovana vzdrževalna dela sproti objavljamo na spletni strani www.elektro-maribor.si. Priporočamo pa prijavo v spletno ali mobilno aplikacijo eStoritve, kjer boste s prijavo na brezplačno obveščanje po SMS-u in e-pošti obveščeni o terminu in času trajanja rednih vzdrževalnih del.

Spletna aplikacija je dostopna na spletni strani družbe Elektro Maribor oziroma na povezavi: https://em-eracun.informatika.si/eRacun_4.0/prijava.jsf

Mobilna aplikacija ‘eStoritve Elektro Maribor’ je dostopna v Google Play (za Android) in v App Store (za iOS). Registracija je enostavna, postopek je opisan v meniju Pomoč uporabnikom (nahaja se v mobilni aplikaciji).

Če ste že registrirani preko spletne aplikacije eStoritve, enako uporabniško ime in geslo uporabite za mobilno aplikacijo.

Za morebitne dodatne informacije ali pomoč pri registraciji smo vam na razpolago na brezplačni telefonski številki 080 2101 ali na elektronskem naslovu info@elektro-maribor.si.