Novo opozorilo uporabnikom omrežja o ravnanju ob lažnem predstavljanju

Elektro Maribor v skladu s svojim poslanstvom in vrednotami s svojimi uporabniki gradi pošten in partnerski odnos. Stremimo k temu, da so naši uporabniki osveščeni.

Naše uporabnike bi želeli opozoriti na možnost ponovnega pojava prevar in jih seznaniti o načinu ukrepanja v takšnih primerih.

V preteklih dneh smo namreč zaznali ponoven pojav nepoštenih poslovnih praks, v smislu zavajanja uporabnikov oziroma lažnega predstavljanja. Ponovna zaznava nepoštene prakse se je tokrat pojavila na območju Prekmurja.

Znaki prevare:

• Z lažnim predstavljanjem, da so zaposleni pri Elektro Maribor, želijo neznanci vstopati v stanovanja, 'preverjati elektriko' in pridobivati podatke o števcu oz. električnem priključku.
• Od vas zahtevajo podatke o merilnem mestu, porabi, zadnji račun za dobavo električne energije, pregled električnega števca.
• Prepričujejo vas v podpisovanje pogodb oz. aneksov.
• Na vašem domu želijo opraviti anketo.
• V primeru, da ne podpišete pogodbe, zagrozijo, da boste v tem primeru deležni slabše storitve, v kolikor bodo težave z omrežjem.
• V primeru, da ne podpišete pogodbe, zagrozijo z odklopom.
• V primeru, da odklonite sodelovanje, postanejo neznanci nemirni in nespoštljivi.

Priporočamo posebno previdnost. V primeru dvoma v identiteto osebe vsekakor predlagamo, da se zahteva identifikacija osebe. Ne podpisujte listin, ki vam jih nepooblaščene osebe izročajo v podpis.

Sodelavci družbe Elektro Maribor sicer na terenu trenutno izvajajo vzdrževalna dela ter odčitavanje števcev za potrebe obračuna. S seboj pa imajo dokumente za identifikacijo.

Odjemalce prosimo, da nas o obisku posameznikov, ki se bodo predstavljali kot zaposleni v družbi Elektro Maribor, pa tega ne bodo želeli ali mogli dokazati z ustreznimi dokumenti, obvestijo na elektronski naslov info@elektro-maribor.si, na brezplačno telefonsko številko 080 2101 ali na drug primeren način.