NEPN in celovita presoja vplivov na okolje ali energetika in okoljevarstvo v prihodnosti slovenske družbe

 Spoštovani!

 

Akademija distribucije Elektro Maribor in Štajerska gospodarska zbornica Vas vabita na strokovni posvet:

NEPN in celovita presoja vplivov na okolje ali energetika in okoljevarstvo v prihodnosti slovenske družbe

Strokovni posvet bo potekal v ponedeljek, 14. oktobra 2019, ob 11. uri, v predavalnici Akademije distribucije Elektro Maribor, Majcigerjeva ulica 23, Maribor.

 

Priprava Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) prihaja v sklepno fazo, nedavno je bil objavljen dopolnjen osnutek NEPN. Zaradi izjemnega pomena dokumenta, relativno kratkega časa za sprejem ter daljnosežnosti posledic strateških odločitev na področju energetike za prebivalstvo in gospodarstvo, je zelo pomemben strokovno podprt dialog.

Na posvetu bo v ospredju pomen gradnikov sodobne energetike, in sicer od trajnostnih proizvodnih virov, omrežij, ki predstavljajo infrastrukturo trajnostnega razvoja, aktivnih uporabnikov, ki postajajo ključen dejavnik, ter fleksibilnosti proizvodnje in odjema.

Da bi bila trajnostna, mora biti energetska tranzicija pregledna, učinkovita in pravična, zato posebno pozornost namenjamo izvedljivosti prehoda v nizkoogljično družbo tudi iz finančnega in tehnološkega vidika. 

Elektroenergetsko distribucijsko omrežje postaja platforma energetske tranzicije, saj omogoča implementacijo novih tehnologij ter zagotavlja stik z uporabniki in njegovo aktivno vlogo. Pri tem so potrebni odgovori glede sprejemljivosti oskrbe, nove regulacije dejavnosti in potrebna vlaganja v omrežja.   

PROGRAM

10:45               Sprejem udeležencev posveta

11:00               Pozdrav in uvodni nagovor

11:10               Uvodne predstavitve

12:10               Uvodne besede udeležencev okrogle mize

12:25               Okrogla miza in vsebinski sklopi – mag. Peter Kaube

13:55               Razprava z udeleženci

14:15               Sklepna misel in zaključek posveta

 

UDELEŽENCI POSVETA IN OKROGLE MIZE:

  1. Ministrstvo za infrastrukturo

  2. Elektro Maribor, mag. Boris Sovič

  3. Energija plus, Bojan Horvat

  4. Sistemski operater distribucijskega omrežja, Stanislav Vojsk  

  5. Elektroinštitut Milan Vidmar, mag. Leon Valenčič

  6. Energetika Maribor, Ljubo Germič

  7. Zveza ekoloških gibanj, Karel Lipič

  8. Alpe Adria Green, mag. Tomaž Ogrin

  9. Združenje slovenske fotovoltaike, Primož Tručl

  10. Plinovodi, mag. Oton Gortnar

                      

Vljudno vabljeni.

Zaradi organizacije prosimo, da svojo udeležbo potrdite na elektronski naslov:

peter.kaube@elektro-maribor.si