Najboljša študentka Univerze v Mariboru je Sanja Špindler

Sodelujoči partnerji pri razpisu, na katerega je prispelo 31 popolnih vlog iz 13 članic za prejem naziva Najboljši študent Univerze v Mariboru v študijskem letu 2020/21, želijo na ta način nagraditi najboljše študente in študentke za njihovo študijsko odličnost in jih motivirati pri nadaljnjem izobraževanju, raziskovanju in delu.

(Maribor, 27. september 2021) – Univerza v Mariboru je skupaj s partnerji družbo Elektro Maribor d.d., Energijo plus d.o.o. že deveto leto zapored izvedla tradicionalni razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru. Z razpisom želijo vsako leto nagraditi najboljše študente za njihovo študijsko odličnost in jih motivirati pri nadaljnjem izobraževanju. Na današnji slavnostni prireditvi, kjer so se zbrali prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru, mag. Boris Sovič, predsednik uprave Elektra Maribor in Bojan Horvat, direktor družbe Energija so razglasili najboljše tri uvrščene. Najboljša študentka Univerze v Mariboru je na podlagi ocene strokovne komisije postala Sanja Špindler, absolventka magistrskega študija arhitekture na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Drugo uvrščena je Špela Kovše, študentka magistrskega študija Logistika sistemov na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru, tretje mesto pa zaseda Jan Lokar, študent magistrskega študija Energetika na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru. Nagrajenci so prejeli denarne nagrade, ki jih je prispevala skupina Elektro Maribor in sicer najboljši študent Univerze v Mariboru je prejel denarno nagrado v višini 600 €, drugo uvrščeni 400 € in tretje uvrščeni 200 €.

Strokovna komisija za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru, ki ji je predsedoval izr. prof. dr. Urban Bren, prorektor za prenos znanja Univerze v Mariboru, je odločila, da je najboljša študentka Univerze v Mariboru v študijskem letu 2020/2021 Sanja Špindler, absolventka magistrskega študija arhitekture na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru

Pohvali se lahko z večkratno uvrstitvijo med najboljših 5% študentov v generaciji in s povprečno oceno 9,71. Je prejemnica Rektorjeve nagrade, osvojila je tudi prvo mesto na nacionalnem nivoju natečaja Multi Comfort Student Contest 2019, prav tako pa se je uvrstila med 10 najboljših na svetovnem nivoju omenjenega natečaja. Prav tako je prejemnica nagrade Občine Ptuj kot najboljša študentka 1. stopnje študija v študijskem letu 2016/2017 z diplomskim delom Radioamaterska postojanka z razgledno točko na Gomili -Mestni vrh pri Ptuju. Nagrajenka je avtorica dveh strokovnih člankov z naslovom Opečni fasadni zidaki; material zunanjih fasadnih oblog na Danskem in Stanovanjska soseska 100 let po Vurniku in soavtorica dveh strokovnih člankov z naslovom Participativni pristop k obnovi in oživljanju Loč in Citta Bianca – zmagovalni projekt slovenskega izbora natečaja Multi comfort student contest 2019. Sanja je v vseh letih študija ob zavidljivih študijskih uspehih aktivno sodelovala pri različnih razstavah, prav tako je tudi vključena v sistem demonstratorstva na oddelku za arhitekturo. Aktivna je tudi na raziskovalnem področju, kjer je sodelovala v vidnejših projektih kot so Participativni pristop k obnovi in oživljanju Loč, Celovite prostorske zasnove dolgoročnega razvoja rekreativno-turistične infrastrukture za Občino Slovenske Konjice- celoVITA in nenazadnje je sodelovala tudi v projektu Neptune, katerega nosilka je bila Univerza v Rusiji.

Danes pa je s ponosom v svojo zbirko priznanj dodala tudi nagrado za najboljšega študenta oziroma študentsko Univerze v Mariboru v študijskem letu 2020/2021.

Drugo mesto pripada Špeli Kovše, študentki magistrskega študija Logistika sistemov na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru. Študentka se uvršča med 5% najboljših študentov v generaciji in ima povprečno oceno 9,67. Tudi Špela je prejemnica Rektorjeve nagrade. Je tudi članica Senata in Akademskega zbora Fakultete za Logistiko, prav tako pa opravlja tudi tutorja študenta. Ob odličnih študijskih uspehih je aktivna tudi na raziskovalno-razvojnem področju, kjer je aktivno sodelovala v vidnejših projektih kot sta Analiza mobilnostnega sistema v Mestni občini Celje in Vpliv porazdelitve črnega ogljika na traso kolesarke poti ob vpadnici v Celje. Nagrajenka je tudi soavtorica treh izvirnih znanstvenih člankov in enega strokovnega. Prav tako pa je tudi soavtorica desetih objavljenih znanstvenih prispevkov na konferencah ter soavtorica strokovne monografije.

Tretje mesto pa je dosegel Jan Lokar, študent magistrskega študija Energetika na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru. Študent ima povprečno oceno 9,76 in prav tako kot prvi dve nagrajenki se tudi on uvršča med 5% najboljših študentov v generaciji. Je prejemnik Rektorjeve nagrade in plakete Leona Štuklja za športne dosežke. Svoje študijske uspehe nadgrajuje tudi s priznanji iz tekmovanj in sicer je prejemnik srebrnega priznanja za uspeh na državnem tekmovanju iz matematike v šolskem letu 2018/2019 in prejemnik bronastega priznanja na tekmovanju mednarodni matematični kengoru. Študent je avtor izvirnega znanstvenega članka in objavljenega znanstvenega prispevka na konferenci ter soavtor izvirnega znanstvenega članka, strokovnega članka in objavljenega znanstvenega prispevka na konferenci. Ob odličnih študijskih uspehih je nagrajenec aktiven tudi na področju tutorstva, kjer opravlja delo koordinatorja tutorjev študentov, prav tako pa je član Študentskega svata Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru. Aktivno sodeluje tudi pri raziskovalnem delu na fakulteti v okviru projekta Po kreativni poti do znanja z naslovom Bionsko energetsko učinkovita hiša.

Nagrade so podelili prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru, mag. Boris Sovič, predsednik uprave Elektra Maribor, Bojan Horvat ter prorektorica za študentska vprašanja, Teja Drofelnik.

IZJAVA prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru.

»Veseli nas, da so se na razpis prijavile študentke in študenti iz 13 različnih članic Univerze v Mariboru, kar zagotovo nakazuje odličnost naših študentov na mnogih znanstvenih področjih. Razpis Najboljši študent Univerze v Mariboru smo izvedli v sodelovanju s partnerji Elektro Maribor in Energijo plus za kar se jim na tem mestu tudi zahvaljujem. Menim, da je študente potrebno že v času študija povezovati z gospodarstvom kot tudi nagraditi nadpovprečno zavzetost in vložen trud. Čestitamo nagrajencem in vsem sodelujočim na razpisu, saj so vzorni študentje, z zavidljivimi študijskimi in raziskovalnimi uspehi, ki svojo odličnost dopolnjujejo še z mnogimi obštudijskimi dejavnostmi ter z vzgledom te vrednote prenašajo na mlajše generacije.«

IZJAVA Mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor

»Družbi Elektro Maribor d.d. in Energija plus d.o.o. ter Univerza v Mariboru so tudi letos skupaj pripravili že tradicionalni razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru. Ponosni smo, da v tem projektu podpiramo odličnost v znanstvenoraziskovalnem in študijskem procesu. Slovenija je lepa, njeni potenciali niso predvsem v geografskih razsežnostih, temveč zlasti v razsežnostih ustvarjalnosti svojih ljudi. V izjemno močni konkurenci gospodarstev sveta je ključna ustvarjalnost, inovativnost in poslovna odličnost. Zato smo čvrsto prepričani, da je spodbujanje in prepoznavanje odličnosti tudi domoljubno dejanje. Vsem študentkam in študentom, še posebej pa nagrajencem, iskreno čestitamo za vso v času študija izkazano zavzetost, ustvarjalnost in odličnost. Želimo vam, da obilje pozitivne energije, ustvarjalnega poguma ter ambicioznosti in odličnosti v dosežkih zaznamujejo vaše delo tudi v prihodnje, v korist vas, vaših družin in kreativnih skupnosti ter naše domovine.«

IZJAVA Bojan Horvat, direktor družbe Energija plus:

»Energija plus že vrsto let sodeluje pri izbiri najboljšega študenta Univerze v Mariboru. Zavedamo se, da samo vztrajni, ambiciozni in kreativni posamezniki lahko pomagajo pri doseganju vrhunskih rezultatov ter tako prispevajo k razvoju in gospodarski rasti naše regije. V podjetju Energija plus si prizadevamo, da s podporo tovrstnim projektom motiviramo posameznike k doseganjem odličnih rezultatov že v času študija in seveda pozneje v privatnem in poslovnem življenju. Na ta način omogočamo uspešno delovanje tudi prihodnjim generacijam. Nagrajencem in vsem ostalim študentom Univerze v Mariboru želim še veliko uspeha in poguma pri nadaljnjem študiju,« je povedal direktor družbe Energija plus, gospod Bojan Horvat. «

IZJAVA PROREKTORICA ZA ŠTUDENTSKA VPRAŠNJA Univerze v Mariboru, Teja Drofelnik

»Uspešnost študenta se ne meri le s študijskim uspehom, temveč tudi z zagnanostjo na  vseh ostalih področjih. Študenti vsako znova dokažejo, da je udejstvovanje v različnih obštudijskih dejavnostih prav tako pomembno. Zato z našim razpisom uspešne študente nagradimo in jih spodbujamo k napredku ter osebni rasti. «

 Seznam prispelih vlog za objavo

Kontaktne informacije:

Alenka Ribič

Univerza v Mariboru

Telefon: 02 23 55 215

E-pošta: pr@um.si

Foto: Mediaspeed