Maribor: Elektro Maribor namenil sredstva humanitarnim organizacijam

Maribor, 30. 11. 2020 – Elektro Maribor s pomočjo humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju Maribora, nadaljuje letošnji cikel tradicionalne pomoči humanitarnim organizacijam na oskrbnem območju družbe.

Družba Elektro Maribor je namenila tri donacije, vsako v vrednosti po 1.800 EUR, humanitarnim organizacijam Rdeči križ -  Območno združenje Maribor, Nadškofijska karitas Maribor in Zveza prijateljev mladine Maribor.

Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor, je ob tem povedal: »Družba Elektro Maribor zagotavlja oskrbo prebivalstva, družbenih sistemov in gospodarstva z električno energijo. Tradicionalno podpiramo delo humanitarnih organizacij, saj je spričo zahtevnih socialnih razmer njihovo delo na območju Severovzhodne Slovenije izjemnega pomena. Tokrat namenjamo pomoč projektom treh humanitarnih organizacij, Rdečemu križu Slovenije – Območnemu združenju Maribor, Nadškofijski Karitas Maribor in Zvezi prijateljev mladine Maribor.«

O namenu porabe sredstev so v organizacijah pojasnili:

Ga. Nina Babič, predsednica Zveze prijateljev Mladine, je o porabi sredstev pojasnila: »Naj se vam, iskreno zahvalim, da ste se ponovno spomnili na nas. Delovanje ZPM Maribor je v zadnjem času, tako kot vse okrog nas, nekoliko drugačno – po eni strani se nam programi selijo na splet, po drugi strani so potrebe po različnih oblikah pomoči, mladim in družinam, velike. Trudimo se (in se bomo), da tudi ob omejitvah aktivnosti potekajo naprej. Seveda številnih načrtovanih taborov in večjih dogodkov ne bomo mogli izpeljati, a zagotovo ne bomo počivali in bomo ravnali v dobro otrok, mladostnikov in njihovih družin. TOM telefon deluje neprenehoma, dedek Mraz nas bo obiskal malo drugače, delavnice in objave potrebujejo veliko tehnične podpore in materialov, v skladišču je še nekaj prostora za nujne potrebe družin v stiski. Tako da, zaupajte nam, da bomo sredstva razdelili tako, da bomo pomagali čim več ljudem in podprli naše pestre dejavnosti. Spremljajte nas in hvala, da ste dobrodelni. «

Metod Dolinšek, predsednik Rdečega križa Slovenije - Območnega združenja Maribor, je o odločitvi za porabo sredstev pojasnil: »Najprej zahvala za donacijo in vašo podporo naši dejavnosti. S pomočjo doniranih sredstev, smo izvedli vrsto investicij za izboljšanje bivanja gostov v počitniškem letovišču v Punatu na otoku Krku.  Vzdrževalna dela in investiranje v dvig standarda za bivanje sta temelj naših prizadevanj v zadnjih letih. Zaradi starosti infrastrukture se namreč redno pojavljajo potrebe po nujnih vzdrževalnih delih. Kot najpomembnejše investicije v letu 2020 lahko naštejemo celovito obnovo objekta s sanitarijami na plaži, postavitev dodatnih pokritih delovnih površin za kuhinjo in skladišče hrane in postavitev nove zunanje pokrite terase.  Z izvedenimi investicijami sedaj omogočamo prehrano na odprtem zraku, pokrita površina pa se uporablja tudi za različne dejavnosti. Investicije so bile finančno zahtevne, tako so sredstva donacije pomagala pri zaprtju finančne konstrukcije.«

Darko Bračun, generalni tajnik Nadškofijske karitas Maribor, je o porabi sredstev pojasnil: »Nadškofijska karitas Maribor je neprofitno dobrodelna organizacija, ki na področju humanitarno socialnega in zdravstvenega dela izvaja že 30 let storitve in programe pomoči, kateri človeku, ki se je v danem trenutku zaradi takšnih in drugačnih okoliščin znašel v veliki stiski, nudi konkretno pomoč. V svojem delovanju temelji na humanitarni dejavnosti, prostovoljstvu in socialno varstvenih ter zdravstvenih storitvah. V zadnjih mesecih opažamo vse večje število družin in posameznikov, ki se obrnejo na Karitas s prošnjo po pomoči pri plačilu osnovnih življenjskih stroškov (elektrika, najemnina, ogrevanje, dodatno zdravstveno zavarovanje, …). Še posebej moramo izpostaviti nove stiske – posledica epidemije. Mnogi povedo, da so manjše možnosti za opravljanje priložnostnega oz. drugega dela. Na Karitas se obračajo novi prosilci, ki sicer niso zgubili delo, živijo pa v težkih življenjskih okoliščinah. Znaten delež je tudi takih, ki smo jim že pomagali pred 5 – 10 leti in zopet potrebujejo pomoč. Tako bomo tudi v prihajajočem času pomagali z Vašo donacijo družinam in posameznikom ter predvsem starejšim, ki komaj shajajo iz meseca v mesec in v obdobju ogrevanja potrkajo na vrata Karitas s prošnjo po pomoči pri poplačilu zapadlih obveznosti pred odklopom elektrike oz. s prošnjo za zagotovitev drv ali kurilnega olja. Hvala Elektro Maribor za pomoč pri zagotovitvi sredstev pomoči najbolj ogroženim družinam in posameznikom. V imenu vseh, ki so po Vaši donaciji bili deležni pomoči se vam najiskreneje zahvaljujemo