Maribor: Elektro Maribor namenil sredstva humanitarnim organizacijam

 

Maribor, 26.5.2020 – Elektro Maribor je mariborskim humanitarnim organizacijam namenil letošnjo donacijo, ki jo bodo vse tri organizacije namenile za pomoč otrokom.

Družba Elektro Maribor je namenila tri donacije, vsako v vrednosti po 3.600 EUR, humanitarnim organizacijam, ki delujejo v Mariboru, in sicer Rdečemu križu Slovenije – Območnemu združenju Maribor, Nadškofijski Karitas Maribor in Zvezi prijateljev mladine Maribor.

Mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor, je ob tem povedal: »Družba Elektro Maribor izkazuje svojo družbeno odgovornost z izvajanjem svojega poslanstva, trajnostnim obratovanjem in razvojem elektrodistribucijskega sistema ter z izvajanjem naprednih elektroenergetskih storitev za prebivalstvo in gospodarstvo. Tradicionalno sodelujemo s humanitarnimi organizacijami v Severovzhodni Sloveniji in podpiramo njihove humanitarne projekte in programe. V Mariboru imamo tri organizacijske enote, Storitveno enoto Maribor, Območno enoto Maribor z okolico in upravo družbe. Tokrat namenjamo pomoč trem humanitarnim organizacijam, Rdečemu križu Slovenije – Območnemu združenju Maribor, Nadškofijski Karitas Maribor in Zvezi prijateljev mladine Maribor.

O namenu porabe sredstev so v organizacijah pojasnili:

Metod Dolinšek, sekretar Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Maribor, je pojasnil: »Zahvaljujemo se za pomoč, ki jo redno namenjate naši organizaciji. Donacija bo namenjena pokritju dela stroškov vzdrževalnih del v našem počitniškem letovišču v Punatu na otoku Krku, ki jih trenutno izvajamo, s ciljem izboljšanja pogojev za bivanje gostov in delo zaposlenih. Vaša pomoč bo dobrodošla. V RK Maribor želimo v naslednjih nekaj letih naše letovišče opremiti po standardih, ki so v veljavi v današnjem času. V zadnjih letih smo program letovanj razširili tudi na populacijo starostnikov, ki potrebuje drugačen bivanjski standard kot ga trenutno nudimo, prostore pa želimo nameniti tudi drugim uporabnikom.«

Božidar Bračun, generalni tajnik Nadškofijske Karitas Maribor, je o porabi sredstev povedal: »Nadškofijska karitas Maribor je neprofitna dobrodelna organizacija, ki na področju humanitarno socialnega in zdravstvenega dela izvaja storitve in programe pomoči, kateri človeku, ki se je v danem trenutku zaradi takšnih in drugačnih okoliščin znašel v veliki stiski, nudijo konkretno pomoč. V času razglašene epidemije COVID-19 smo vse naše možnosti, dodatna sredstva in prostovoljce usmerili v zagotovitev permanentne oskrbe vseh, ki so v največji potrebi in stiski. Še posebej vse, ki so vključeni v naše redne programe pomoči ter tudi druge, predvsem starejše, ki živijo sami in nimajo nikogar, ki bi jih lahko zagotovil najnujnejše življenjske potrebščine. Tako smo tudi pomoč Elektra Maribor delno usmerili v to pomoč. V imenu vseh, ki so po Vaši donaciji bili deležni pomoči, se vam najiskreneje zahvaljujemo.«

Ga. Nina Babič, predsednica ZPM Maribor, je o namenu porabe sredstev pojasnila: » Najprej hvala za imenitni donatorski prispevek družbe Elektro Maribor in seveda hvala, ker ste donatorska sredstva namenili prav Zvezi prijateljev mladine Maribor. Kljub virusni krizi, ki nas je vse presenetila, še vedno upamo, da bomo večji del počitniških programov lahko izpeljali. Upamo tudi zato, ker vemo kako dragoceno je to za družine in za otroke. Ker pa sočasno močno čutimo krizo, ki je neposredno prizadela družine z otroki, se zavedamo, da jim moramo pomagati takoj.  Projekti, ki jih izvajamo so: Sklad Omogočimo sanje, letovanje otrok ter poravnava obveznosti pomoči potrebnim. V kolikor bi se izkazalo, da v planiranem obsegu ne moremo   izvesti letošnjih aktivnosti za nadarjene v projektu Omogočimo sanje ali vseh izmen letovanj, bi donacijo Elektra Maribor še v večji meri usmerili  v neposredno pomoč družinam.«