Konstitutivna seja nadzornega sveta družbe Elektro Maribor

Maribor, 8. 9. 2021 – Člani nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d. so se sestali 8. septembra 2021. Zaradi začetka mandata članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev, ki so bili imenovani na nedavnih skupščinah družbe, je bila seja tudi konstitutivna. Člani so se seznanili z načinom dela nadzornega sveta in njegove komisije ter se pogovorili o skupnem delu v prihodnje.

Za predsednika nadzornega sveta je bil imenovan gospod Jože Hebar, za namestnika predsednika nadzornega sveta gospod Samo Iršič in za predsednika revizijske komisije gospod Tomaž Orešič.

Nadzorni svet se je seznanil z osnutkom Letnega poslovnega načrta družbe Elektro Maribor d.d. in skupine Elektro Maribor za leto 2022 s projekcijo poslovanja za leti 2023 in 2024, ki med drugim zaradi potreb odjemalcev in proizvajalcev predvideva povečevanje vlaganj v robustnost, jakost in naprednost distribucijskega sistema.

Nadzorni svet se je seznanil tudi s ključnimi strateškimi projekti družbe Elektro Maribor d.d., z namero ustanovitve stavbne pravice in kasnejšo menjavo zemljišča zaradi postavitve nove transformatorske postaje ter z objavami na portalu javnih naročil.