Izpadi na omrežju 2023 07 15

Brez napajanja z električno energijo je okrog ob 9.00  o približno 3.500 naših odjemalcev na srednji napetosti in nizki napetosti. 

Največ odjemalcev brez napajanja je trenutno na območju Maribora in okolice,  območja Smolnika, Lehna, Janževskega vrha, Josipdola, Hudega kota, Kaple, Čermeniškega jarka, Gradišča na Kozjaku, Duha na Ostrem vrhu, Boča, ter na območju Ptuja.

Zavedamo se pomena zanesljive oskrbe z električno energijo za vsa gospodinjstva in gospodarstvo in vseh nevšečnosti, ki jih prekinitev napajanja z električno energijo prinese s seboj.

Sodelavci se že ves čas trudijo čim prej zmanjšati število odjemalcev, ki so brez napajanja z električno energijo s preklopitvami in izločevanjem okvarjenih sektorjev. Prav tako so na terenu ekipe sodelavcev, ki odpravljajo napake.

Uporabnike prosimo za razumevanje in prosimo, da ravnajo z napravami z ustrezno previdnostjo in kot da so pod napetostjo.

Dopolnjeno:

Ob 15.00 uri je bilo na srednje napetostnem omrežju še okoli 70 odjemalcev brez napajanja z električno energijo, predvsem na področju Lehna in Podvelke.

Ob 18.30 uri je bilo na srednje napetostnem omrežju še 50 odjemalcev in na nizko napetostnem omrežju med 200 in 300 odjemalcev brez napajanja z električno energijo, predvsem na območju občin Kungota, Pesnica, Šentilj in nekaj odjemalcev na območju občin Lovrenc, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

16.7.2023; 16.30 - Včeraj do večera je bila vzpostavljena električna napetost do vseh transformatorskih postaj.

Trenutno je še okoli 100 odjemalcev na nizko napetostnem omrežju brez napajanja z električno energijo.

Sodelavci na  terenu še  rešujejo izključno razpršene okvare na nizko napetostnem omrežju in se trudijo, da bi okvare čim hitreje odpravili.

17.7.2023; 15.30 - Trenutno je še okoli 50 odjemalcev na nizko napetostnem omrežju brez napajanja z električno energijo, predvsem na območju naselja Gačnik in Počenik.

Delavci na terenu so zaradi nevihte morali trenutno prekiniti z odpravo okvar in bodo nadaljevali takoj, ko bodo vremenske razmere to omogočale.