Gradimo novo transformatorsko postajo Precetinci 4

Za izboljšanje kakovosti dobavljene električne energije našim odjemalcem smo se v Precetincih, naselju v Občini Ljutomer, odločili zgraditi novo transformatorsko postajo. Le ta bo postavljena ob glavni cesti.

Nizkonapetostno omrežje predvidene transformatorske postaje Precetinci 4 je sedaj napajano iz transformatorske postaje Precetinci 1, izvod 2, smer Kuršinci. Del izvoda se bo tudi sedaj napajal iz dosedanje transformatorske postaje, preostali del pa bomo prevezali v novo postajo, ki bo napajala 8 odjemalcev električne energije. Transformatorsko postajo bomo v srednjenapetostno omrežje vključili iz obstoječega 20 kV daljnovoda Bolehnečici, napajanega  iz RTP Ljutomer, 20 kV izvod Cezanjevci. Vključitev transformatorske postaje Precetinci 4 v srednjenapetostno omrežje bomo izvedli z novim zemeljskim kablom, prav tako jo bomo vključili v nizkonapetostno omrežje.

Dela opravljajo sodelavci naše Storitvene enote Ljutomer, elektromonterji in gradbeni delavci.

Z deli smo pričeli februarja, predvidoma bodo zaključena do konca marca. Investicija, s katero bomo izboljšali kakovost oskrbe z električno energijo za naše odjemalce, je vredna 64.000 €.