Gornja Radgona: Elektro Maribor namenil sredstva humanitarnima organizacijama

Gornja Radgona, 11. 5. 2017 - Elektro Maribor s pomočjo humanitarnima organizacijama, ki delujeta na območju Gornje Radgone, pričenja letošnji cikel že tradicionalne pomoči humanitarnim organizacijam, ki delujejo na oskrbnem območju družbe.

Danes je družba Elektro Maribor namenila dve donaciji, vsako v vrednosti po 1.500 EUR, humanitarnima organizacijama, ki delujeta v Gornji Radgoni. Predsednik uprave Elektra Maribor, g. mag. Boris Sovič, in vodja Območne enote Gornja Radgona, g. Andrej Roškar, sta ju predala ge. Silvi Vračko, predsednica Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Gornja Radgona, in g. Francu Hozjanu, župniku župnije sv. Petra.

Ob dogodku sta predstavnika organizacij predstavila izzive, s katerimi se srečujejo pri opravljanju svojega poslanstva, in čemu bodo sredstva namenjena.

G. mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor, je ob predaji sredstev organizacijama povedal: »V Elektru Maribor družbeno odgovornost izpričujemo preko svojega poslanstva, distribucije električne energije in podpore pomembnim projektom. Solidarnost je pomembna vrednota povezane skupnosti. Tradicionalno že šesto leto zapored podpiramo delo humanitarnih organizacij in njihove aktivnosti usmerjene v pomoč ljudem, ki tovrstno pomoč potrebujejo. Tokrat podpiramo programe dveh humanitarnih organizacij iz Gornje Radgone, ki so namenjeni reševanju težav ljudi v stiski.«

Ga. Silva Vračko, predsednica Rdečega križa Slovenije - Območnega združenja Gornja Radgona, je o odločitvi za porabo sredstev pojasnila: »Socialne stiske se iz leta v leto povečujejo, s tem pa tudi število prosilcev za materialno pomoč v prehrani in oblačilih ter za finančno pomoč za plačilo osnovnih življenjskih stroškov. Sredstva bomo namenili socialno ogroženim družinam in posameznikom za ureditev bivalnih razmer in poplačilo osnovnih življenjskih stroškov.«

G. Franc Hozjan, župnik, je v imenu Karitas župnije sv. Petra, o porabi sredstev omenil: »Smo dobrodelna organizacija v okviru župnije sv. Petra v Gornji Radgoni. Ob naših skromnih finančnih sredstvih, je prejeta pomoč še kako dobrodošla in se zanjo zahvaljujemo. Sredstva bomo namenili za plačilo položnic, nabavo prehrambnih in higienskih paketov, šolskih potrebščin in plačilo letovanj otrok.«