Elektro Maribor z novim vodstvom

Maribor, 10. julij 2023 - Nadzorni svet družbe Elektro Maribor d. d. je na današnji seji za predsednico uprave imenoval Tatjano Vogrinec Burgar, ki ji štiriletni mandat prične teči 1. avgusta 2023.

Tatjana Vogrinec Burgar je univerzitetna diplomirana pravnica. V družbi Elektro Maribor je zaposlena 18 let, na različnih delovnih mestih, trenutno kot direktorica projektov. Je članica upravnega odbora Energetske zbornice Slovenije, predsednica sekcije za energetiko pri Združenju delodajalcev Slovenije in predsednica delovne skupine za splošne in pravne zadeve ter varnost in zdravje pri delu v GIZ distribucije električne energije.