Elektro Maribor so obiskali predstavniki NEDO in Hitachija

Družbo Elektro Maribor so obiskali japonski partnerji iz slovensko-japonskega razvojnega projekta na področju razvoja in vzpostavitve napredne infrastrukture pametnih omrežij in pametnih skupnosti.

Predsednik uprave družbe Elektro Maribor mag. Boris Sovič je s sodelavci sprejel izvršnega direktorja japonske agencije za razvoj naprednih energetskih in industrijskih tehnologij NEDO Takashija Omoteja in generalnega direktorja oddelka za pametne skupnosti NEDO Kazua Yokota s sodelavci. Predstavil jim je Elektro Maribor ter sodobne izzive, s katerimi se srečuje distribucija in s tem povezane razvojne projekte. Gostje so si ogledali tudi Distribucijski center vodenja.

Elektro Maribor je, kot izvajalec nalog operaterja distribucijskega omrežja, ključni partner pri izvajanju prve faze slovensko-japonskega razvojnega projekta, ki poteka v sodelovanju Elektro Maribor, ELES in japonske agencije NEDO. Za uvajanje najnovejših tehnoloških rešitev skrbita japonsko podjetje Hitachi in slovensko podjetje Solvera Lynx ter druga slovenska podjetja, ponudniki tehnoloških rešitev in raziskovalne organizacije, kot je Elektroinštitut Milan Vidmar.

Družba Elektro Maribor zaradi potreb svojih uporabnikov intenzivno gradi bolj robustna, močna in pametna omrežja. V okviru prve faze slovensko-japonskega projekta potekata na območju Elektro Maribor dva funkcionalna sklopa. V sodobnih trajnostnih energetskih strategijah ima osrednjo vlogo prilagajanje odjema, zato je projekt izravnave konic in prilagajanja odjema na področju RTP Breg, ki poteka pod imenom »Premakni porabo«, še posebej pomemben. V okviru digitalizacije elektroenergetike pa poteka tudi projekt naprednega upravljanja distribucijskega sistema oziroma »DMS«.

S sodelovanjem pri projektu »Premakni porabo« lahko uporabniki dosegajo prihranek na računu za električno energijo, hkrati pa s tem pripomorejo k učinkovitejšemu delovanju elektroenergetskega sistema in trajnostnemu razvoju. Sodelovanje pri projektu »DMS« pa prinaša nova znanja in pristope, ki bodo implementirani na distribucijskem omrežju RTP Ptuj Breg. Poudarek je na vplivanju na konično obremenitev z regulacijo napetosti, napovedovanju obremenitev, simuliranju in izračunih maksimalnega obsega priključitve novih razpršenih virov ter zmanjšanju časov prekinitev ob izpadih z uporabo avtomatske lokacije napake v sistemu.

Območje desetih občin, na katerem potekata projekta, je izbrano zato, ker je na njem nadpovprečno število mrežno integriranih obnovljivih virov in v daljinski sistem merjenja vključenih odjemalcev. Na območju RTP Breg je namreč inštaliranih 16,61 MW razpršenih virov, ki prispevajo 21 % potrebne energije (v Sloveniji znaša sicer ta delež 11 %). Na območju RTP Breg je tudi že več kot 70 % merilnih mest vključenih v sistem naprednega merjenja (v Sloveniji znaša ta delež približno 50 %).

Predstavniki družbe Elektro Maribor in agencije NEDO so izrazili zadovoljstvo spričo dobrega poteka projektov in sodelovanja vključenih družb.