Elektro Maribor namenil sredstva za pomoč humanitarnim organizacijam v Mariboru

Maribor, 30. 8. 2017 - Elektro Maribor je mariborskim humanitarnim organizacijam namenil drugo letošnjo donacijo, ki jo bodo vse tri organizacije namenile za pomoč otrokom. 

 

Družba Elektro Maribor je letos že drugič namenila tri donacije, vsako v vrednosti po 1.500 EUR, humanitarnim organizacijam, ki delujejo v Mariboru, in sicer Rdečemu križu Slovenije – Območnemu združenju Maribor, Nadškofijski Karitas Maribor in Zvezi prijateljev mladine Maribor.

 

G. mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor, je ob tem dejal: »Sodelavke in sodelavci družbe Elektro Maribor s svojim angažmajem pri delu izkazujemo svojo družbeno odgovornost tako, da izpolnjujemo svoje poslanstvo, distribucijo električne energije. Hkrati pa smo pozorni na okolje v katerem delujemo in živimo. Letošnji drugi paket donacij trem mariborskim humanitarnim organizacijam je v času pred začetkom novega šolskega leta v celoti namenjen programom in projektom, kjer so v ospredju naši najmlajši.«

O namenu porabe sredstev, ki so tokrat v celoti namenjena otrokom, pa so v organizacijah povedali:

 

G. Metod Dolinšek, sekretar Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Maribor, je pojasnil: »Sredstva, ki jih bomo prejeli, bomo namenili pokritju stroškov letovanja za otroke, ki so izpolnjevali pogoje za napotitev na letovanje zaradi zdravstvenih razlogov, a je sredstev zdravstvene blagajne za njihovo letovanje zmanjkalo. Takšna politika na žalost dolgoročno negativno vpliva na zdravstveno stanje celotne populacije otrok v SV Sloveniji, ta pa bo v prihodnosti predstavljala (manj zdravo) kadrovsko moč regije.« 

 

G. Božidar Bračun, generali tajnik Nadškofijske Karitas Maribor, je o porabi sredstev povedal: »Med majem in avgustom 2017 organiziramo različne aktivnosti zbiranja pomoči za otroke iz socialno šibkih družin. V preteklem letu 2016 smo tako preko akcije OTROCI NAS POTREBUJEJO ter POKLONI ZVEZEK samo na širšem mariborskem področju pomagali kar 2.267 otrokom. V letošnjem letu smo do sedaj lahko z zbranimi sredstvi ter šolskimi potrebščinami pomagali 1.279 otrokom. Glede na vse večje število tistih, ki se obračajo na našo Karitas po pomoč upamo, da bomo tudi z vašo pomočjo zbrali toliko sredstev, da bomo lahko pomagali ob vstopu v novo šolsko leto vsaj 2.000 otrokom.«

 

G. Saša Mikić, predsednik ZPM Maribor, je o namenu porabe sredstev pojasnil: »Namen projekta Omogočimo sanje! je razvijati sposobnosti otrok, ki izkazujejo izjemne potenciale, motivacijo in interes na izbranem področju. Namenjen je vsem nadarjenim učencem in dijakom, še posebej tistim iz socialno manj ugodnega okolja, katerim pomagamo razvijati nadarjenost. Zavedamo se, da bodo nadarjeni otroci dosegali izjemne rezultate le, če bodo ustvarjalni, motivirani in bo njihovo okolje spodbudno. V letih 2014, 2015 in 2016 smo izvedli 28 taborov v katere smo vključili 471 otrok iz osnovnih šol. V letu 2017 smo že uspešno izvedli 4 tabore, v načrtu sta še dva v novembrskih počitnicah. Elektro Maribor v projektu sodeluje od samega začetka in je eden od največjih donatorjev. Z njegovo pomočjo projekt pridobiva na prihodnosti in stabilnosti, za kar smo podjetju Elektro Maribor in njegovim zaposlenim iz srca hvaležni.«