Elektro Maribor namenil sredstva za pomoč humanitarnim organizacijam v Ljutomeru

Elektro Maribor je humanitarnim organizacijam Župnijska Karitas Ljutomer in Rdeči križ – Območno združenje Ljutomer ter Gasilsko društvo Branoslavci namenil donacijo, ki jo bodo te organizacije namenile za pomoč pri premagovanju finančnih stisk posameznikov in družin ter nabavo gasilske opreme.

Družba Elektro Maribor je letos že tradicionalno namenila dve donaciji, v vrednost po 1.800 EUR, humanitarnima organizacijama, ki delujejo v Ljutomeru, in sicer Rdečemu križu Slovenije – Območnemu združenju Ljutomer in Župnijski Karitas Ljutomer. Tretjo donacijo, v višini 1.000 EUR, je namenila Gasilskemu društvu Branoslavci.

G. mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor, je ob tem dejal: »V družbi Elektro Maribor se zavedamo svoje družbene odgovornosti, ki jo najprej izkazujemo z izpolnjevanjem svojega poslanstva, distribucije električne energije in izvajanjem elektroenergetskih storitev, vsekakor pa tudi s programom podpore humanitarnim organizacijam na območju delovanja družbe. Tokrat namenjamo sredstva programom humanitarnih organizacij v Ljutomeru, kjer že vrsto let deluje naša storitvena enota, katere sodelavci izvajajo zelo zahtevna dela na elektroenergetskih objektih.«

O namenu porabe sredstev so v organizacijah pojasnili:
Ga. Silva Duh, predsednica Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Ljutomer:
»Vsako leto se na nas obrne najmanj 100 posameznikov ali družin, ki zaradi socialne stiske ali nezmožnosti za delo ne zmorejo plačevati osnovnih življenjskih stroškov kot so elektrika, stanarina, voda, dodatni stroški zdravljenja ali šolanja otrok. Pomagamo jim z podelitvijo prehrambenih paketov in higienskimi izdelki. V našem skladišču imajo tudi možnost izbire rabljenih oblačil in stanovanjske opreme. Za pomoč pri plačilu položnic imamo na voljo zelo malo sredstev, zato nam vsak tak namenski finančni prispevek zelo veliko pomeni, saj se s pravočasnim plačilom zapadlih obveznosti posameznikom v stiski izognemo dodatnim stroškom.«

Ga. Marija Pušenjak, tajnica Župnijske Karitas Ljutomer, je o porabi sredstev povedala: »Na našo župnijsko Karitas se obrača vedno več družin in posameznikov, ki ne morejo več sproti poravnavati stroškov elektrike, stanarine, kurjave. Prav tako imamo kar nekaj družin, ki imajo težje bolne otroke in jim pomagamo pri nabavi zdravil ali pri stroških zdravljenja. V sodelovanju s šolsko svetovalno službo vsako leto pokrijemo stroške šole v naravi 6-8 otrokom. V Karitas se vedno odzivamo tudi ob elementarnih in drugih nesrečah ne le na območji naše Župnijske Karitas, ampak tudi širše.«

G. Andrej Trstenjak, predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Branoslavci, je o namenu porabe sredstev pojasnil: »V 70-letni zgodovini društva so generacije naših gasilcev dale neizbrisen pečat kraju in širši okolici. Naše društvo je I. kategorije in pokriva požarni okoliš vasi. Od nas se pričakuje tudi zagotavljanje požarnega varstva v celotni občini Ljutomer, kar nam kažejo nedavni dogodki, pri katerih so tudi naši člani aktivno sodelovali na velikih požarih v mestu Ljutomer, na objektu Elektra Maribor, RTP Ljutomer. Ker nesreča žal nikoli ne počiva, veliko naporov vlagamo v pridobivanje finančnih sredstev za nabavo sodobne opreme, ki je še kako v pomoč našim operativcem pri njihovem delu. Z vašim podjetjem Elektro Maribor d.d. SE Ljutomer sodelujemo tudi na področju izvajanja vaših del na vzdrževanju elektroenergetskih objektov. Zadnji tak primer je bil v letu 2017 na objektu KBV Radin – Radenci, kjer je bil v kabelskih jaških prisoten smrtno nevaren plin CO2.«